A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyvei honlapunkon

Honlapunk “Gyógyszerészek évkönyve” menüpontjában teljes terjedelmükben elérhetővé váltak a Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet 1896-1904  között kiadott évkönyvei.

A történelmi Magyarország egyik gazdag történelmi múlttal és páratlan természeti szépségekkel rendelkező  északi megyéje ezen orvosi-gyógyszerészeti közéleti dokumentumainak elektronikus közzététele újabb jelentős lépés magyar vonatkozású gyógyszerésztörténeti múltunk szakirodalmi emlékeinek egy adatbázisban való integrált összegyűjtésében és kutathatóságának jelentős kiszélesítésében.

Ezúton köszönjük a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárnak és személy szerint Kapronczay Katalin kolléganőnknek az önzetlen segítséget.

Megosztás:

Dobson Szabolcs előadása a “Magyar Gyógyszerengedélyezés Története” című ingyenes rendezvényen (Budapest, 2017. 03. 22.)

Dobson Szabolcs előadása a “Magyar Gyógyszerengedélyezés Története” című ingyenes rendezvényen (Budapest, 2017. 03. 22.)

A hazai törzskönyvezés előtörténete és fejlődése az OGYI létrejöttéig (1871-1962)

Helyszín: Experidance ház; 1146 Bp. Ajtósi Dürer Sor 19-21.

Jelentkezési határidő: 2017. március 17.

Az előadás letölthető a cikktárból, illetve ITT.

A jelentkezés módját lásd ITT.

Megosztás:

Az erdélyi Meissner Pál gyógyszerész (1778-1864) változatos szerepkörei a 18-19. században

Veress László kollégánk legújabb cikkében Meissner Pál életét és munkásságát ismerteti; egy olyan gyógyszerészét, aki számos műszaki-vegyészeti eljárást dolgozott ki a borkészítés, sörfőzés, ecet előállítás, bőrkészítés, szappangyártás, színező anyagok gyártása területén, de találmányai voltak a fényképezés, elektrotechnika, pirotechnika, galvanosztégia, sőt a gőzgép tökéletesítése vonatkozásában is.

A cikk elérhető ITT illetve honlapunk Cikktárában.

Társaságunk ezúton mond köszönetet Veress Lászlónak a cikk közzétételéért!

Megosztás:

Meghívó – Hektika Krónika: A TBC régen és most

2017. március 22-én 17 órai kezdettel „Hektika Krónika: A TBC régen és most” címmel rendhagyó előadással készül a MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum a Tuberkulózis Világnapja alkalmából.

A március 24-én esedékes TBC Világnap apropóján meghívott előadónk Dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatója lesz, aki egy tüdőgyógyász szakorvos szemszögéből mutatja be a TBC kórtörténetét, a 19-20. századi Magyarország TBC viszonyait, és rámutat a ”Morbus Hungaricus” jelenkori helyzetére. Megismerhetjük a tüdőgümőkor elleni szervezett harc egyes lépéseit, nehézségeit és kritikai megközelítéseit. Emellett bepillantást nyerhetünk Korányi Frigyes, a magyar belgyógyászati iskola megteremtőjének munkásságába, illetve a TBC leküzdésére irányuló törekvéseibe.

Program:

  • 17:00: Dr. Kovács Gábor (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet) előadása, különös tekintettel a TBC-helyzetre a második világháború idején
  • 18:00: Dávid Brigitta (MNM-SOMKL) előadása a TBC történetéről. A két részből álló előadást követően szeretnénk teret adni egy személyes élményeken, tapasztalatokon alapuló kötetlen beszélgetésnek, ahol bárki felteheti kérdéseit, megoszthatja saját történeteit.

Helyszín: MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1023 Budapest, Apród utca 1-3.

Részvételi szándékukat kérjük, a sajto.semmelweis@gmail.com címen jelezzék!

Megosztás:

Boldog Nőnapot!

Tisztelt Kolléganőim!

Boldog Nőnapot kívánok mindannyiójuknak!

A gyógyszerészet azon hivatások közé tartozik, amelyben a nők érvényesülése elől viszonylag régen elhárultak a fő akadályok, és már évtizedek óta női Kollégáink alkotják a gyógyszerészi hivatást gyakorlók többségét. Szerepük nélkülözhetetlen és magától értetődő hivatásunk minden területén a gyakorló gyógyszerészettől a tudományig, beleértve a gyógyszerésztörténetet is.

 

Kutatásaink alapján erősen valószínűsíthető, hogy a magyar gyógyszertárak rendszerváltást követő nevei összességében már a nő ízlés választását tükrözik, és Szmodits László barátom 2015-ben összeállította „NŐK A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETBEN A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZKÉPZŐ HELYEKEN (BUDAPEST, KOLOZSVÁR, SZEGED) 1950-ig VÉGZETT NŐI GYÓGYSZERÉSZEK NÉVSZERINTI LISTÁJÁVAL” című alapvető munkáját, ami mellett természetesen számos más vonatkozó közlemény is található honlapunkon.

 

Úgy gondolom, hogy a szakmai kibontakozásban-érvényesülésben ideális esetben a munkának és a teljesítménynek szabad számítania, nem pedig a nemnek vagy bármely más szempontnak. Ez azt is jelenti, hogy nemkívánatos és megszüntetendő minden akadály, amely ezekkel kapcsolatos.

Mit jelent még? Szerintem azt, hogy célszerű lenne reprezentatív, átfogó szociológiai felmérést végeztetni hazánk gyakorló gyógyszerészei körében és időnként megismételni, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan az orvosok-orvosnők körében már több is történt.

A szép szavakon túl, helyzetük mélyreható ismeretében talán még okosabban tudnánk megbecsülni-segíteni különböző élethelyzetben lévő Kolléganőinket is.

 

Tisztelettel:
Szabolcs

Megosztás:

Meghívó koszorúzási ünnepségre

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége, tisztelettel meghívja Önöket az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban részt vett gyógyszerészek emléktáblájának koszorúzási ünnepségére, melyre 2017. március 14-én (kedden) 13 órai kezdettel kerül sor az „Arany Sas” Patikamúzeum (1014 Budapest, Tárnok u. 18.) udvarában.

Ünnepi beszédet tart: Dr. Horváth László főtitkár.

Megosztás:

Meghívó a „A Magyar Gyógyszerengedélyezés Története” c. rendezvényre (2017. 03. 22.)

Tisztelt Tagtársaim, kedves Kollégák, Barátaim!

Ezúton hívom meg Önöket, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (MGYTT) és a MAGYOTT A Magyar Gyógyszerengedélyezés Története” című közös rendezvényére.

A rendezvényen felelevenítjük a forgalombahozatali engedélyezési munka elmúlt évtizedeinek eseményeit, a hazai humán és állatgyógyszer-törzskönyvezés fontos mérföldköveit és akkori mindennapjait. Mindezt a humán és állatgyógyászati hatóság akkori vezetőitől, illetve a gyógyszeripar ezekben az évtizedekben aktív képviselőitől hallhatják, hallhatjátok.

 

Rendezvényünk időpontja: 2017. március 22. szerda,  9.00 – 15.00 óra

A rendezvény helyszíne: Experidance ház; 1146 Bp. Ajtósi Dürer Sor 19-21.

 

A konferenciára elektronikusan, a MAGYOTT-honlapon keresztül lehet jelentkezni (www.magyott.hu), a Rendezvények menüpontban A jelentkezésről visszaigazoló e-mailt küldünk, amely tartalmazza a belépéshez szükséges kódot. A kódot kérjük, jegyezze fel, vagy a kinyomtatott e-mailt hozza magával. kód nélkül NEM LEHET A RENDEZVÉNYRE BELÉPNI. Amennyiben a jelentkezés után nem kap visszaigazoló e-mailt, kérjük jelezze a MAGYOTT honlap/ Elérhetőségek/ rendezvényszervezés, oktatás menüponton keresztül (a sikeres jelentkezést megerősítő visszaigazolást és ezzel együtt a kódot a kitöltött jelentkezési lap elküldését követően gyakorlatilag azonnal meg kell kapnia).

A rendezvényre előzetes jelentkezés nélkül, helyszíni regisztrációval nem lehet belépni!

 

Kérjük, a zavartalan rendezvényszervezés és lebonyolítás biztosítása érdekében mielőbb jelentkezzen!

PROGRAM

8.15–9.00Regisztráció
9.00–9.20Köszöntő: Slavov Ilia és Dobson Szabolcs
9.20–10.00A hazai törzskönyvezés előtörténete és fejlődése az OGYI létrejöttéig – Dobson Szabolcs
10.00–10.40A hazai törzskönyvezés az OGYI megalakulásától az EU csatlakozásig hatósági szemszögből, valamint a KGST nemzetközi gyógyszerészeti együttműködése – Előadó: Dr. Paál Tamás
10.40–11.10KÁVÉSZÜNET
11.10–11.40Az állatgyógyászati gyógyszertörzskönyvezés hazai története – Előadó: Dr. Soós Tibor
11.40–12.10A hazai gyógyszertörzskönyvezés az EU csatlakozás előtt, alatt és után napjainkig egy magyar nagyvállalat szemszögéből  –  Előadó: Kenéz Mária
12.10–12.40Gyógyszertörzskönyvezés az EU-ban és az EU-n kívül –  Előadó: Pálfiné Goóts Herta
12.40–13.45EBÉD
13.45–15.00Kerekasztal beszélgetés és interaktív fórum az Előadók részvételével; moderátor: Dobson Szabolcs

A rendezvényen való részvétel ingyenes, regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik.

Jelentkezési határidő: 2017. március 17. péntek

 

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MAGYOTT 2017. évi közgyűlését e rendezvény helyszínén és után, délután 15.30 órai kezdettel tartja meg.

 

 

Tisztelettel és üdvözlettel:
Szabolcs

 

Megosztás:

Az első és a második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzék (1912/1914) honlapunkon

A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete, a forgalomba hozható gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről közli az 1911 december 31-ig tudomásul vett gyógyszerkülönlegességeket. A 173 kézieladási (= vény nélkül kiadható) és 111 recepthez kötött gyógyszerkülönlegességet felsoroló jegyzékkel egyidejűleg közölte azon készítményeket is, amelyek forgalomba hozatalát a horvát-szlavon-dalmátországi bán, a császári és királyi osztrák belügyminiszter, a krajnai országos kormány, a sziléziai országos kormány, az alsó-ausztriai helytartóság, a csehországi helytartóság, a morvaországi helytartóság vagy a stájerországi helytartóság „ vett tudomásul”, mivel ezek mind forgalomban lehettek Magyarországon.

 

Szakirodalmunkban némi zavar volt azzal kapcsolatban, hogy mi volt az első hazai hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék, mivel Bayer, I., Dörnyei, S.: “A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése” c. közleménye (Gyógyszerészet 33, 395-402 (1989) szerint az 1912-es jegyzék csak a Gyógyszerészi Értesítőben jelent meg. Ma már azonban tudjuk, hogy ez a rendelet is, csakúgy, mint az utána következő, szerepel a Magyarországi Rendeletek Tárában, így a cikk 400. oldalán lévő nem teljesen világos részlet tisztázható azzal, hogy az 1912-es lista volt az első hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék.

Az 1912-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.

 

A második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzéknek a belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott jegyzékét tekinthetjük. A belügyminiszter rendelete közli a 1. Magyarországon, 2. Horvátországban és 3. Ausztriában „tudomásul vett” gyógyszerkülönlegességeket. A „magyar jegyzék” 190 kézieladásban és 118 orvosi rendelvényre kiszolgáltatható gyógyszer nevét és előállítóját tartalmazza. Horvátország kormánya 72 kézieladási és 4 recepthez kötött készítményt engedélyezett. Az osztrák jegyzékben 281 kézieladási és 164 vényhez kötött gyógyszerkülönlegesség szerepel.

Az 1914-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.

Megosztás: