Az első és a második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzék (1912/1914) honlapunkon

A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete, a forgalomba hozható gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről közli az 1911 december 31-ig tudomásul vett gyógyszerkülönlegességeket. A 173 kézieladási (= vény nélkül kiadható) és 111 recepthez kötött gyógyszerkülönlegességet felsoroló jegyzékkel egyidejűleg közölte azon készítményeket is, amelyek forgalomba hozatalát a horvát-szlavon-dalmátországi bán, a császári és királyi osztrák belügyminiszter, a krajnai országos kormány, a sziléziai országos kormány, az alsó-ausztriai helytartóság, a csehországi helytartóság, a morvaországi helytartóság vagy a stájerországi helytartóság „ vett tudomásul”, mivel ezek mind forgalomban lehettek Magyarországon.

 

Szakirodalmunkban némi zavar volt azzal kapcsolatban, hogy mi volt az első hazai hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék, mivel Bayer, I., Dörnyei, S.: “A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése” c. közleménye (Gyógyszerészet 33, 395-402 (1989) szerint az 1912-es jegyzék csak a Gyógyszerészi Értesítőben jelent meg. Ma már azonban tudjuk, hogy ez a rendelet is, csakúgy, mint az utána következő, szerepel a Magyarországi Rendeletek Tárában, így a cikk 400. oldalán lévő nem teljesen világos részlet tisztázható azzal, hogy az 1912-es lista volt az első hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék.

Az 1912-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.

 

A második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzéknek a belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott jegyzékét tekinthetjük. A belügyminiszter rendelete közli a 1. Magyarországon, 2. Horvátországban és 3. Ausztriában „tudomásul vett” gyógyszerkülönlegességeket. A „magyar jegyzék” 190 kézieladásban és 118 orvosi rendelvényre kiszolgáltatható gyógyszer nevét és előállítóját tartalmazza. Horvátország kormánya 72 kézieladási és 4 recepthez kötött készítményt engedélyezett. Az osztrák jegyzékben 281 kézieladási és 164 vényhez kötött gyógyszerkülönlegesség szerepel.

Az 1914-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.

Megosztás:

Egészségtudomány-történeti Konferencia

Tisztelt Tagtársaim, kedves Kollégák, Barátaim!

A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. E jubileumi esemény alkalmából a PTE Egészségtudományi Kar, a Magyar Ápolástudományi Társaság társszervezésében Nemzetközi Egészségtudomány-történeti Konferenciát rendez, a jubileumi események sorához csatlakozva, 2017. május 18-19-e között.

 

A konferencia helyszíne: PTE Egészségtudományi Kar, Pécs, Vörösmarty utca 4.

A konferencia weboldala (regisztráció és absztraktfeltöltés): nek2017.pte.hu

Regisztráció és absztrakt feltöltés határideje: 2017. március 5.

 

További részletek az alábbi két pdf file-ban:

 

Kiváló találkozási-kapcsolatépítési alkalom ez a rendezvény a gyógyszerésztörténészek számára, ennek a szónak a tág értelmében, ideértve minden gyógyszerészi szaktudomány történetét.

 

Tisztelettel és üdvözlettel:
Szabolcs

Megosztás:

Újabb E-könyvek honlapunkon

Gyéresi Árpád és Kata Mihály professzor uraknak köszönhetően újabb kötetekkel gyarapodott E-könyvtárunk:

 

 

Mindhárom kötet a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés történetét örökíti meg, tovább mélyítve az összmagyar gyógyszerészet történetének szellemi integrációját.

Megosztás:

“Időtlen időknek szégyenfoltja lészen…” könyvbemutató

Somogyi László nagyváradi gyógyszerész emlékiratai

A Rachel Nőegylet és a Debreceni Karitatív Testület író-olvasó találkozóval egybekötött könyvbemutatót szervez, az „Időtlen időknek szégyenfoltja lészen – Somogyi László nagyváradi gyógyszerész emlékiratai” című könyv szerkesztőjével, dr. Budaházy Istvánnal dr. Grósz Zsuzsanna gyógyszerész beszélget.

Időpont: 2017. március 30. (csütörtök), 14 óra

Helyszín: Debreceni Zsidó Hitközség székháza (4025 Debrecen, Bajcsy–Zsilinszky utca 26.)

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Megosztás:

Elhunyt Dr. Dénes Lajos

2017. január 31-én, életének 102. évében eltávozott közülünk Dr. Dénes Lajos, Lajos bácsi. Utoljára körülbelül egy éve beszéltem Vele.

Hangja, gondolatai a telefonban energikus, sok évtizeddel fiatalabb ember benyomását keltették. Maga volt az élő történelem. Az a megtiszteltetés ért engem és egyben szerencse a magyar gyógyszerésztörténetet, hogy 2004-ben elküldte önéletírását a „Magyar sorsok, magyar gyógyszerészek” címmel általam kiadott életrajz gyűjteménybe (77-129. oldal).

Lajos bácsi, Isten nyugosztaljon!

Dobson Szabolcs

Megosztás:

Bolgár magyar gyógyszerészi kapcsolatok – két új közlemény honlapunkon

Hálás köszönetünket fejezzük ki Penka Peykovska professzor Asszonynak alábbi két közleménye rendelkezésünkre bocsátásáért:

Peykovska Penka: Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon a 19. század második felébenAz indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényébe. Bácsország 61, 90-92 (2012)

Pejkovszka Penka: Magyar gyógyszerész karrierek Bulgáriában a XIX. sz. második felében. Megjelent: Tradíció es modernizáció a XVIII-XX. században. Eds. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Budapest: Hungarovox, 2008, pp. 140-148.

Megosztás:

Új kötetek, cikkek honlapunkon

E-könyv menüpontban

Orient Gyula: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának gyógyszerészeti gyűjteménye

 

Gyógyszerészek évkönyve menüpontban, Erdélyi évkönyvek cím alatt:

Almanahul Farmaceutic (Gyógyszerészi Almanach), 1930, benne Erdély-Bánát, Ó-Románia, Bukovina, Besszarábia gyógyszertáraival, gyógyszerészeivel

 

Cikktár menüpont

Orient Gyula: A szerzetes- és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben

Orient Gyula: Erdélyi alkimisták, Bethlen Gábor fejedelem alchimiája

 

A könyveket és a cikkeket ezúton köszönjük Budaházy Istvánnak!

 

Megosztás:

Stampf György Emlékülés

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar támogatásával 2017. február 3-án pénteken 14.00 órakor, a Semmelweis Egyetem Hőgyes Előadótermében (1092 Budapest Hőgyes Endre u. 7.) Emlékülést tart, amelyen Dr. Stampf György emléke és munkássága előtt tisztelegnek.

A meghívó IDE kattintva érhető el.

Megosztás: