Új cikkünk

Dobson Szabolcs: Csalódások a gyógyszerészi pályán, a gyógyszerésztörténész szemével

Ez az írás a maga nemében az első, amely egy komplex és érzékeny problémacsoportot tekint át történeti szempontból úgy, hogy nemcsak szakirodalmi hivatkozásokat nyújt, hanem azon belül megadja az idézett pontos szövegrészt is. A cél nem megoldások nyújtása, hanem a történeti dimenziók ismertetése, annak demonstrálása, hogy a gyógyszerészettörténet nagyon is jelen van hétköznapjainkban – természetesen nemcsak csalódásainkban, hanem a szakmai kiteljesedésben és örömeinkben is.

Meghívó

140 éve született Kazay Endre, aki hitére alapozva, hazájához ragaszkodva, gyógyszerészi hivatását magas szinten művelte. Elismerés és elfogadás hiányában, különleges és kiváló, szakmai és tudományos munkája ellenére – egész élete során – igen nagy nehézségekkel küzdött. De minden kudarc és csalódás után felállt, újra kezdte az alkotó, magas színvonalú zsenialitását is jelző munkálkodását. Átlagon felüli tehetsége az élet sok más területén is megmutatkozott. Példája és emlékei iránti tiszteletként, találkozzunk utolsó munkahelyén, Vértesacsán a Gyógyszertárnál 2016. szeptember 10-én (szombaton).

Program:

  • 9.30: Vértesacsa Kazay Gyógyszertár (József A. u. 58.)
  • 10.00: Koszorúzás a Gyógyszertár falánál, a Kazay emléktáblánál
  • 10.30: Az Emlékszoba, a Gyógyszertár megtekintése és vendéglátás Kazay emlékére és a résztvevők tiszteletére
  • 11.30: Koszorúzás Kazay Endre sírjánál
  • 12.30: Kazay emlékhely meglátogatása a Föngyös Kertben
  • 14.00: A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány nyilvános kuratóriumi ülése

A további részletekről felvilágosítást ad: Dr. Burgetti László (tel: 22/ 353-143 ill. e-mail: kazayalapitvany@indamail.hu)

Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy részvételi szándékukról 2016. augusztus 29-ig szíveskedjenek visszajelzést adni.

Bízva egy kedves megemlékezésben – várjuk a nagyszámú érdeklődőt – mely alkalommal közösen ünnepelhetjük a különleges tehetséget és a nagy egyéniséget, Kazay Endrét.

Üdvözlettel: Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány

Vitaindító cikk – Pár filozofikus gondolat egy gyógyszerésztörténésztől a gyógyszerekről, alternatív gyógymódokról, csodaszerekről, orvosokról és betegekről

Vitaindítóként adjuk közre Dobson Szabolcs fenti című írását, amely elérhető cikktárunkban, illetve letölthető ITT.

Tisztelettel kérjük, írja meg szakmai nézeteit Ön is az alternatív szerekről, csodaszerekről Társaságunk e-mail címére (gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com)

A beérkezett írásokkal szeretnénk kordokumentumot összeállítani és az utókorra hagyni.

Újabb cikk cikktárunkban Székelyföldről

Lázár Levente: A Fekete Sas Gyógyszertár (Csíkszereda) bútorzatának szerkezeti változásairól (A Csíki Székely Múzeum évkönyve X., 2014)

Társaságunk ismételten hálás köszönetét fejezi ki Lázár Levente restaurátor úrnak és Kósa Béla művészettörténész-muzeológus úrnak, a Csíki Székely Múzeum munkatársainak a közlemény rendelkezésünkre bocsátásáért.

Új közlemény Székelyföldről honlapunk cikktárában

Bicsok Zoltán, Kósa Béla: “…Hogy itten Csíkban is egy patika állíttassék fel, szükségesnek látszik…” – Adalékok az első csíkszéki patikák történetéhez (1808-1855)(Csíki Székely Múzeum 2016-os évkönyve)

Társaságunk ezúton is hálás köszönetét fejezi ki Kósa Béla úrnak, a Csíki Székely Múzeum művészettörténész-muzeológusának a közlemény rendelkezésünkre bocsátásáért.

Újabb E-könyv honlapunkon: Somogyi László emlékiratai (Mellékletekkel)

idők

Somogyi László az I. Világháborúban találkozott Hitlerrel a káplárral, később friss deportáltként régi kollégájával és ismerősével, az Auschwitzban Mengele alatt dolgozó erdélyi szász patikus és SS tiszt Victor Capesius-szal (aki a ciklon B-t porciózta), majd Buchenwald-ban szabadult, felesége, két gyermeke, hét testvére mind áldozatul estek, Ő maga kommunista meggyőződésű volt, és amikor a háború után egy másik patikát államosított, ezalatt más pedig az övét államosította, de ez nem befolyásolta a meggyőződését.

Érdekes és megrázó  memoár.

A kötet elérhető E-könyv menüpontunkban, illetve letölthető ITT

A kötethez csatlakozó Mellékletek (tanulmányok) szintén elérhetők E-könyv menüpontunkban, illetve letölthetők ITT

Az MGYTT történeti demográfiai kutatásai a Népszabadság címoldalán (2016. 07. 22.)

A Népszabadság 2016. 07. 22-i számában jelent meg az 1. és az 5. oldalon Danó Anna „Orvosok halálos veszélyben” című cikke, amelyet Társaságunk gyógyszerészek és orvosok élettartamára vonatkozó történeti demográfiai kutatásai inspiráltak.

A cikk egy kattintással elérhető ITT.

A teljes tanulmány letölthető honlapunkról ITT

Rövidített változata a Medical Tribune c. szaklap 2016. májusi számából letölthető ITT

 

Somogyi László nagyváradi gyógyszerész emlékiratai

Megjelentek Somogyi László nagyváradi gyógyszerész eddig kiadatlan emlékiratai (szerk. és a bevezetőt, valamint a kísérő tanulmányokat írta: dr. Budaházy István).

Somogyi az I. Világháborúban összefutott Hitlerrel a káplárral, később friss deportáltként régi kollégájával és ismerősével, az Auschwitzban Mengele alatt dolgozó erdélyi szász patikus és SS tiszt Victor Capesius-szal (aki a ciklon B-t porciózta), majd Buchenwald-ban szabadult, felesége, két gyermeke, hét testvére mind áldozatul estek, Ő maga kommunista meggyőződésű volt, és amikor a háború után egy másik patikát államosított, ezalatt más pedig az övét államosította, de ez nem befolyásolta a meggyőződését. Érdekes és megrázó  memoár.

A kötet jelenleg nyomtatott formában érhető el az MGYTT e-mailcímén át: gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com

XIII. Nyári Egyetem – Székesfehérvár

Kedves Résztvevők!

Mindenkinek köszönjük, hogy részt vett Társaságunk hagyományos rendezvényén, a Nyári Egyetemen. Reméljük, élményekkel gazdagodva tértek haza, az alábbi kis videoklip pedig segít felidézni az elmúlt pár napot:

 

A fényképekért köszönet Orosz Tamásnak, de természetesen – hasonlóan a korábbi évekhez – várjuk mindenkitől a fotókat, amelyeket hamarosan megosztunk honlapunkon is! Köszönjük!

Rendezvényünkről az összefoglaló pedig az alábbi linkre kattintva érhető el:

XIII. NYÁRI EGYETEM