Emléktábla avatása Muraszombatban

emléktábla

A Bölcs család 1842 és 1945 között generációkon át szolgálta gyógyszertárával Muraszombat és vidéke lakosságát. Múlt pénteken a család – együttműködve az MNMI-vel és a valamikori gyógyszertár helyiségeinek jelenlegi tulajdonosával , az épület falán –emléktáblát avatott.
Lehet, hogy csak szimbolikusan, de visszatért a Muravidékre a Bölcs család.

Az emléktábla avatásról bővebben itt olvashatnak:

Emléktábla avatás Muraszombatban – Hazatért a Bölcs család

Megosztás:

Feltöltöttük a Gyógyszerészet szaklap 1957-2012 között megjelent gyógyszerésztörténeti közleményeit

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal együttműködésben befejeztük elektronikus tudástárunk megalapozásának egyik alapvető projektjét, a Gyógyszerészet szaklap eddig megjelent összes gyógyszerésztörténeti közleményének feltöltését szókeresős, elektronikus irodalmazást lehetővé tévő verzióban. Immár kb. 1000 gyógyszerésztörténeti szakcikkben és kb. másfélszáz könyvben lehetségesakár  otthonról elektronikus úton információkat keresnünk, percekre, órákra rövidítve a korábban akár napokat, heteket és hosszú utazásokat is igénybevevő manuális szakirodalmazást, ráadásul sokkal pontosabban és megbízhatóbban. Ez kutatói szinten természetesen sokszor “csak” alapot szolgáltat a további irodalomkutatáshoz (levéltár, irattár). Terveink között szerepel a közeljövőben az Acta Pharmaceutica Hungarica gyógyszerésztörténeti cikkeinek digitalizálása, továbbá az 1945 előtti szaklapok elektronikus feldolgozása is.

Megosztás: