MGYTT Közgyűlés

Tisztelt Tagtársaim, kedves Kollégák, Barátaim!

Ezúton hívom össze a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2016 évi első Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2016. február 25. (csütörtök) 14.00 óra.

Helyszíne: 1023 Budapest, Török utca 12.

Napirendi pont: a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően hatályosított Alapszabály kötelező változásainak közgyűlési megvitatására és határozathozatalra a hatályosított Alapszabály elfogadásáról.

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent Tagok alacsony száma miatt határozatképtelen lenne, a megismételt Közgyűlés időpontja 2016. február 25. (csütörtök) 14.30 óra.

Helyszíne: 1023 Budapest, Török utca 12.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Tisztelettel kérem, hogy a téma fontossága miatt szíveskedjenek részt venni a Közgyűlésen.

 

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dobson Szabolcs, elnök

Megosztás:

Gyógyszerészettörténet

Tisztelt Látogatóink!

Rendkívül fontos újdonság jelenik meg honlapunkon az elkövetkező hetekben, folyamatos feltöltéssel: a Gyógyszerészettörténet című szaklap (Galenus Kiadó) indulásától, 2003-tól 2014-ig terjedő lapszámai teljes terjedelemben, szókeresős pdf file-ok formájában (ld.Gyógyszerészettörténet szaklap” menüpont). A könnyebb áttekinthetőség és kutathatóság kedvéért külön file-ban adjuk közre a lapszámok tartalomjegyzékeit. Társaságunk hálás köszönetét fejezi ki a Galenus Kiadó igazgatójának, Fári Istvánnak és főszerkesztőjének, dr. Szarvasházi Juditnak azért, hogy lehetővé tették ennek a kiemelkedően értékes szakmai és képi anyagnak az on-line közzétételét. A Gyógyszerészettörténet szaklapban eddig megjelent többszáz közlemény ilymódon csatlakozik adattárunk mintegy 1600 szakcikkéhez és becslésünk szerint 90% fölé növeli az elmúlt kb. 60 év hazai gyógyszerészettörténeti szakirodalmának honlapunk általi elektronikus lefedettségét. Immáron a múzeumi kiadványokban és egyes orvosi szaklapokban megjelent cikkek jelentik az egyetlen kivételt, amelyhez nem biztosítunk közvetlen hozzáférést, de a múzeumi források a honlapunkról link segítségével elérhető Hungaricana portálon kutathatók.

Megosztás:

Tagdíj befizetése

Tisztelt Tagtársak, kedves Kollégák, Barátaim!

2015. december 10-én megtartott közgyűlésünk döntése értelmében a 2016-ös évre tagdíjunk változatlanul évi 2000 Ft.

Mivel a “sárga csekkek” nyomtatása és szétküldése költség- és időigényes, amennyiben lehetséges, tisztelettel kérem Tagtársaimat, hogy a tagdíjat bankjukban vagy elektronikusan szíveskedjenek Társaságunk bankszámlaszámára átutalni, amely az alábbi:

11702036-20690672 (OTP)

 Az átutalási megbízáson szíveskedjenek feltüntetni a nevüket és azt, hogy “2016 tagdíj”.

Köszönettel és tisztelettel:

Dobson Szabolcs, elnök

Megosztás: