Újabb könyvek érhetőek el honlapunkon!

“Történelmi gyógyszerinformáció” menüpontunkat több kötettel egészül ki, így a korábbi anyagainkkal együtt 1912-től 1996-ig kutathatóvá váltak a Magyarországon forgalomba hozott gyógyszerkülönlegességek.

Ezúton mondunk köszönetet Ráczkevy Editnek és Mihu Lászlónak a könyvek válogatásáért és digitalizálásáért!

Megosztás:

A Küttel gyógyszerészdinasztia a nemzeti értékek sorában

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnökségének javaslatára a Küttel gyógyszerészdinasztia bekerült a Vas Megyei Értéktárba.

Az Országgyűlés a 2012. évi XXX. törvénnyel rendelkezett a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról. A törvény alapján települési, megyei és országos értéktárak jöttek létre, ahová javaslat alapján egy bizottsági döntést követően kerülnek felvételre az arra érdemes „értékek”. Vas megyében ilyen kiemelkedő nemzeti érték a Küttel gyógyszerészdinasztia. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöksége – tekintettel arra, hogy a család Vas megyében tevékenykedett – javaslatot nyújtott be nemzeti értékké nyilvánításra.

Vas megye és Kőszeg első patika-házában 1716. július 25-én nyitotta meg a Szerecseny-hez címzett patikáját Küttel Sámuel. A továbbiakban apáról fiúra szállt a patika tulajdona az alábbiak szerint:

Küttel Sámuel 1716-1765
Küttel János Ádám 1765-1812
Küttel István II. 1810-1826
Küttel István III. 1844-1864
Küttel István IV. 1875-1896
Küttel Károly Dezső 1911-1950

A tulajdonosok korai halála esetén (Küttel Istvánok) átmenetileg gondnok, illetve bérlő gyógyszerészek üzemeltették a patikát.  1950. július 28-án államosították a gyógyszertárat.

A következő leszármazott: Dr. Küttel Dezső szakgyógyszerész, szakfelügyelő, vállalati főgyógyszerész, gyógyszerészdoktor és kandidátus. Gyógyszerész lett leánya dr. Küttel Mária, Bohn Istvánné és egyik fia dr. Küttel Sándor is. A családfán 15 gyógyszerész szerepel.

A Küttel gyógyszerészdinasztia tagjai 301 éve odaadással és szakértelemmel végzik gyógyító tevékenységüket. Az országban kiemelkedő, hogy egy családnak immáron a nyolcadik generációjában is találhatunk gyógyszerészeket.

A család gyógyszerész tagjai városi- egyházi közéleti szerepet is vállaltak. A hazát is elismeréssel szolgálták. Küttel Sámuel 1759-ben Mária Teréziától nemességet kapott a „háborús viszonyok és járványok során mutatott példás kötelességteljesítés” elismeréséül. Az I. világháború idején, 1915-ben a Kőszeg és Vidéke így tudósított: „Őfelsége a hadijelvényes szalagon viselendő arany érdemkeresztet adományozta Küttel Dezső helyi gyógyszerésznek az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül.” Dr. Küttel Dezső az egészségügyi alakulat gyógyszerészeként a szovjet fronton töltött közel 13 hónapos szolgálatáért Signum Laudis kitüntetést kapott.

Az Elnökség javaslata alapján a Vas Megyei Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy a “Küttel gyógyszerészdinasztia” bekerül a Vas Megyei Értéktárba. Ezzel az érték jogosultságot szerzett arra, hogy használhassa a Vas Megyei Érték megjelölést és felkerül a megyei értéktár honlapjára (vasiertektar.hu).

Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2017. május 27-én került sor a körmendi Batthyány Örökségközpontban.

Megosztás:

Új cikk honlapunkon

Godzsák Attila: Egy patikus a nyilas úton – barczikai Barczikay Tibor (1900-1969) gyógyszerész, katonatiszt.

Sajnos a gyógyszerészek között is voltak, akik különböző szélsőséges (köztük fasisztoid) politikai mozgalmak tagjaivá, sőt vezető tagjaivá váltak.

Közülük többek életútjáról vannak adataink, azonban Barczikay Tibor neve nem szerepelt ezidáig adattárunkban.

Múltunkat minél teljeskörűbben dokumentálnunk kell.

Akár fényes, akár dicstelen oldalon nyitjuk ki szakmatörténetünk képzeletbeli Nagy Könyvét, a múlt szereplőit és eseményeit ismernünk kell.

Ezúton mondunk hálás köszönetet Godzsák Attilának e szó szoros értelmében vett hiánypótló írásáért, amely immár megtalálható cikktárunkban, illetve letölthető ITT.

Megosztás:

Beszámoló a fehérvári patikanapról

Mozgalmasra, színesre sikerült az idei patikanap 2017. június 7-én Székesfehérváron, a Fekete Sas Patikamúzeumban. Reggel 9 órától négy bejelentett iskolás csoportot fogadtak különféle múzeumpedagógiai programokkal. Az utcai növénysimogatónál indult az ismerkedés a gyógynövényekkel, majd kipróbálhatták a mozsarazást is, végül csíkos fürdősót adagoltak, gyógyvirágokat lamináltak és miniatűr droggyűjteményt alkottak a gyerekekkel. A középiskolás csoporttal körözötthöz való fűszerkeveréket is „expediáltak”. Nem maradhatott el a szokásos régi patikaszerek szimatolgatása sem: csukamájolaj, perubalzsam, repülősó, rózsavíz, aszatgyanta és társai izgatták fel a közönség kedélyét. Megkóstolhatták a látogatók a pemetefű cukrot, a habcsókot (leánykori nevén trochiskust) és némi mentaszirupot is.

Délután Szima Viktória tartott interaktív, színes, illatos tárlatvezetést a patika múltjának feltárásával. Ezt követte legújabb múzeumi kiadvány, a FŰSZERELEM című könyv bemutatója. Lakat Erika szerkesztő méltató szavai után az egyik szerző, dr. Pluhár Zsuzsanna kertészmérnök tartott előadást: „Patikaszer – fűszer – növényi gyógyszer – Egykori patikai fűszerek igazolt gyógyhatásai” címmel. Az előadást dedikálás követte.

A nap során 154 látogató tért be a patikamúzeumba, de az utcai növénysimogatót még ennél is többen csodálták meg.

Megosztás:

Elhunyt Dr. Erős István emeritus professzor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Erős István emeritus professzor, MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánja, a Gyógyszertechnológiai Intézet volt intézetvezetője életének 76. évében méltósággal viselt, súlyos betegség következtében elhunyt.

Számos feladata mellett Erős professzor úr nagy hangsúlyt helyezett a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar emlékeinek megőrzésére és továbbadására. Történeti tárgyú cikkeiben feldolgozta elődeinek, kollégáinak életútját és szerkesztésében került kiadásra 2011-ben a “90 éves a szegedi gyógyszerészképzés” című kötet.

2015-ben, a XII. Nyári Egyetemünkön Szegeden előadást tartott “A gyógyszerformák és a patikai gyógyszerkészítés rövid története címmel”.

Tisztelt Professzor úr, kedves István! Köszönünk mindent: a kedvességedet, a bölcsességedet, a megértésedet, a segítő szándékodat és tetteidet a gyógyszerészi kultúra megőrzésében és fejlesztésében. Emlékedet megőrizzük, szellemiségedet tovább visszük.

Prof. Dr. Erős István életútja az alábbi linkre kattintva olvasható:

Prof. Dr. Erős István

Megosztás:

A magyar egészségügy helyzete az I. világháborút követően

A Magyar Orvostörténelmi Társaság, a MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Tormay Károly Egészségügyi Központ tudományos ülésén 2017. május 25-én elhangzott előadásokat ezúton adjuk közre:

(Az előadások a linkekre kattintva érhetőek el.)

Megosztás: