MEGHÍVÓ – STATISZTIKA A TUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBEN konferencia

2017 november 16-17, NET, 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. em.

A Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete, az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága, az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság és a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Fogászattörténeti Kör közös rendezvénye.

A meghívó letölthető: ITT

Megosztás:

Panacea Gyógyszervegyészeti Gyár – Mentor Therapeuticus (1930)

Honlapunk gyűjteményének legújabb tagja a címben nevezett kis füzet, lényegében egy céges gyógyszer vademecum, amely 1930-ban jelent meg. Hazánkban csak a gyógyszeripar államosítása után alakult ki a hivatalos alkalmazási előírások rendszere 1948-1952 között.

Az első alkalmazási előírás gyűjteménynek nevezhető kötet a Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére – I. kiadás (Egészségügyi Kiadó, 1952) volt, amely honlapunk “Történelmi gyógyszerinformáció” menüpontjából teljes terjedelmében letölthető.

Azonban az 1948 előtti időszakban az orvosok rendelkezésére csak a cégek saját információforrásai álltak a szaklapokon és szakkönyveken túl, így számos cég adott ki hasonló gyógyszertájékoztató gyűjteményt, természetesen csak a saját készítményeiről.

Ami a Panacea Gyógyszervegyészeti Gyárat illeti, ennek vezérigazgatója, Pallay (eredetileg Pollatsek) István gyógyszerész volt, akinek édesapja, Pollatsek (Pallay) Bertalan egy időben a Budapesti Dorotyta utcában lévő Szerecsen Gyógyszertár tulajdonosa és a Pandora nevű cég vezetője. A család erdélyi zsidó származású. Bertalan a hires orvosprofesszor, Pollatsek Elemér bátyja (aki Matthausenben hunyt el). István volt frontharcos az I. Világháborúban, majd gyógyszeripari karriert csinált, részt vett a szakmai közéletben is és Richter Gedeonhoz vagy pl. Örkény Hugóhoz hasonlóan kormányfőtanácsos lett és. A háború végetájékától sorsát jelenleg nem ismerjük.

A kötet letölthető ITT, illetve elérhető a Történelmi gyógyszerinformáció menüpontban.

Megosztás:

Szmodits László: Budapest, Ferenc város (IX. kerület) gyógyszerésztörténete

Újabb helyi gyógyszerésztörténeti munka jelent meg honlapunkon. Szmodits László munkája ezúttal is hiánypótló. Budapest gyógyszerészettörténetéről hasonló átfogó munkáink nincsenek, kivéve az Ő közelmúltbeli, Zugló gyógyszerészettörténetével foglalkozó művét. Örvendetes módon az elmúlt hónapokban több helytörténeti munkát kaptunk közlésre. Legmélyebb tiszteletünket fejezzük ki mindenkinek, aki hasonló munkákkal tiszteli meg Társaságunkat. A tények megismerése és a múlt emlékeinek megőrzése alapvető küldetéseink közé tartozik.

A cikk letölthető cikktárunkból vagy ITT

Megosztás:

Újabb cikk honlapunkon – Várszegi László, Szabó László Gyula: Pécs régi patikái

Újabb értékes helyi gyógyszerészettörténeti történeti közleménnyel gyarapodott adattárunk. A Szerzők a Pécsi Tudományegyetem GYTK ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport tagjaiként bocsátották rendelkezésünkre a fenti közleményt, amelynek célja az, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom alapján elősegítse a helyi gyógyszerészettörténeti kutatásokat. A ’Szerecsen’ Múzeumpatika újbóli megnyitásával lehetővé válik az is, hogy a kiállítás mutassa be Pécs történeti patikáit. Ehhez is adalékot nyújt az áttekintés.

A közlemény letölthető cikktárunkból vagy ITT

Megosztás:

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya,

a Magyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Munkabizottsága,

a M.N.M. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár,

és a Magyar Orvostörténelmi Társaság tudományos ülésére.

Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia Székháza, II. emeleti Kisterem

1051 Budapest, Széchényi István tér 9.

Az ülés időpontja: 2017. október 19. (csütörtök)

Az ülés kezdete: 10 óra

PROGRAM:

A KIEGYEZÉS ÉS A KÖZEGÉSZSÉGÜGY MAGYARORSZÁGON
Letölthető ITT

Megosztás:

Újabb cikk honlapunkon: Dobson Szabolcs – Felvilágosodás, felvilágosítás, gyógyszerészet, alternatív terápiák, áltudomány

Mostanában gyakran olvashatunk a tudományok és az áltudományok képviselői közötti csetepatékról. Ezek résztvevői egyik oldalon sem tudják a történelmi ismeretek hiánya miatt, hogy ugyanazokat a gondolatokat ismétlik pontosan ugyanazon törésvonalak mentén, mint kollégáink már jóval több, mint száz éve is. Ezen felül kialakult a bulvárstílusú, intoleráns, nem egyszer primitív üzeneteket hordozó tudományos celebek jelensége. Úgy tűnik, minden generáció búgócsigaszerűen, egy helyben pörögve ismétli meg elődei vitáit anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Innentől lehet a gyógyszerésztörténetnek szakmapolitikai jelentősége azáltal, hogy ezeket feltárja és dimenzióba helyezze, így segítve a józan, reális látásmódot.

A cikk letölthető a Cikktár menüpontból vagy ITT.

Megosztás: