Budapest VII. kerületének gyógyszerésztörténete

Megjelent honlapunkon Szmodits László Budapest gyógyszerésztörténetét feldolgozó tanulmánysorozatának kilencedik részeként a VII. kerület gyógyszerésztörténetét bemutató írás. A Cikktárban elérhető már az I., a II., a III, a IV., az V, a VI., a IX. és a XIV. kerületet feldolgozó fejezet is. Az új tanulmány letölthető a Cikktárból, illetve ITT .

 

Meghívó

M A G Y A R   O R V O S T Ö R T É  N E L M I   T  Á R S A S Á G

SOCIETAS HUNGARICA HISTORIAE ARTIS MEDICINAE

Hungaria

MEGHÍVÓ

a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a MTA Orvostörténeti Bizottsága, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Tormay Károly Egészségügyi Központ  tisztelettel meghívja Önt soron következő tudományos ülésére, melynek témája:

 

A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 11 óra 

 

Program:

Elnöki megnyitó és köszöntések

Dr. BALÁZS Péter: A magyar egészségügy alaprendeletei a XVIII. században

Dr. KAPRONCZAY Károly: Az egészségügy reformjai Közép-Kelet Európában a XVIII. században

Dr. KAPRONCZAY Katalin: Cenzúrai reformok a felvilágosodás szellemében

Dr. DOBSON Szabolcs: Gyógyszer normatívumok, orvosok és gyógyszertárak, avagy mennyire volt egységes a gyógyszerészet Magyarországon a XVIII. században    

 

Programunkra minden érdeklődőt tisztelettel hívunk.

 

Dr. Réthelyi Miklós elnök, Magyar Orvostörténelmi Társaság

Ujváry Tamás ügyvezető igazgató, Gödöllői Királyi Kastély

Nagy Árpád igazgató, Tormay Károly Egészségügyi Központ

Pelyhe József elnök, Gödöllői Lokálpatrióta Klub

 

Honlapunkon Győry István receptgyűjteménye, azaz Manuálisa 1880-ból

Révész Miklósnak köszönhetően gyűjteményéből Honlapunkra, az E-könyv menüpontba került Győry István (alias Stephanus Győry) receptgyűjteménye, azaz Liber Manuálisa 1880-ból. Ki volt Ő? 1954-ben bekövetkezett halálakor 93 éves volt (1861-1954); elhagyatva, elfelejtve, budapesti lakásából a személyi kultusz éveiben kitelepítve, mostoha körülmények között tengette éveken át az életét. Haláláról nem emlékezett meg a gyógyszerészi kar, amelynek pedig életében oly nagy szolgálatokat tett. Kérdés, hogy 19 éves korában miért írt valaki Manuálist? Nos, mert akkor még gyakornok volt, szülővárosában, Debrecenben, a Kígyó gyógyszertárban. Amúgy nem Ő az egyetlen név szerint ismert ifjú Manuálisíró, mert Czollner Vince (1848-1908) Kollégánk Manuálisa 16 éves korából (!), 1864-ből honlapunkon már letölthető és olvasható. Győry Manuálisa rendkívül értékes és tanulságos lenyomata a XIX. század vége magyar magisztrális gyógyszerészetnek. A Szerző halála után sokkal nagyobb elismerésekben részesült: 1977-ben szobrot kapott, amely a Budai Arborétumban található, emlékérmen is megörökítették, valamint cikkekben méltatták Őt (amelyek honlapunk Cikktárában is megtalálhatók). Sírja Alsógödön található. Győry István Manuálisa letölthető az E-könyvek menüpontban, illetve ITT

 

A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-patikáig – ezeréves gyógyszerészet nyomai és a jövő reménye

Legújabb írásában Szabó László Gyula professzor úr (Pécs) ismerteti Pécsvárad gyógyszerészettörténetét az egykori bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám patikáig. A Szerző javaslatot tesz az egykori Nékám gyógyszertár épületének helytörténeti múzeumként történő működtetésére, beleértve a régi gyógyszertár emlékezetét is. Ehhez elsőként rendbe kellene hozni az épületet, de amint cél ismert, már az eszköz megtalálása is lehetségessé válik. Maximálisan támogatjuk Professzor úr példaértékű, nemes kezdeményezését abban, hogy a pécsváradi emberek minél teljesebb mértékben váljanak múltjuk birtokosává. A lokálpatriotizmust erősítő fejlemények a helyi közösségek anyagi, szellemi, társadalmi gyarapodását szolgálják.

Budapest VI. kerületének gyógyszerésztörténete

Megjelent honlapunkon Szmodits László Budapest gyógyszerésztörténetét feldolgozó tanulmánysorozatának nyolcadik részeként a VI. kerület gyógyszerésztörténetét bemutató írás. A Cikktárban elérhető már az I., a II., a III, a IV., az V, a IX. és a XIV. kerületet feldolgozó fejezet is.

Az új tanulmány letölthető a Cikktárból, illetve ITT

 

Orvosi vényolvasási vizsgálat közforgalomban dolgozó magyar gyógyszerészek körében, 2018-ban

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság kezdeményezésére és szervezésében 2018 elején felmértük a kézzel írott orvosi vények olvashatóságát hazai közforgalmú gyógyszertárak munkatársainak körében. Ez az első ilyen hazai vizsgálat, amelynek célja a kézzel írott orvosi vények olvashatósági problémáiból származó egészségügyi kockázat felmérése volt. A fejlődés a kézzel írott vények fokozatos eltűnése felé mutat. Ez a vizsgálat azonban némi fényt vet arra is, hogy a jelenkor mellett a múltban milyen kockázatot jelenthetett a kézírásos vények nehéz olvashatósága, és milyen kulcsfontosságú szerepet töltöttek be a gyógyszerészek annak érdekében is, hogy gyógyszertévesztés csak kivételes esetekben történjen.
A cikk letölthető a cikktárból, illetve ITT
A cikk 1. Melléklete letölthető a cikktárból, illetve ITT
A cikk 2. Melléklete letölthető a cikktárból, illetve ITT