Írja meg gyógyszertára történetét! – Felhívás

Tisztelt Kollégák! 

Hivatásunk múltjának valósághű megőrzése és megörökítése nagymértékben rajtunk múlik. Mindennapi egyéni munkánk és döntéseink, legyenek bármennyire hétköznapiak, tűnjenek bármennyire banálisnak, összegződve történelemformálóak.
Az elmúlt csaknem két és fél évtized a magyar gyógyszerészet történetének egyik legnehezebb, legfordulatosabb időszaka volt, tele súlyos döntési és alkalmazkodási kényszerekkel, gazdasági, szakmai és etikai próbatételekkel. 

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ezúton kéri Önöket, hogy segítsenek megőrizni közelmúltunk emlékeit és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a jövő nemzedékek minél valósághűbb, pontosabb képet tudjanak alkotni erről a rendkívüli időszakról és arról, hogy miként igyekeztünk helytállni mi, e korszak gyógyszerészei. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy írják meg 2-3 oldalban gyógyszertáruk történetét az 1990-es évek elejétől napjainkig, lehetőleg minél több tényszerű adattal, és természetesen azt is, hogy milyen személyes célkitűzések és elvek motiválták-motiválják Önöket hivatásunk gyakorlásában. 

Az összegyűjtött patikatörténeteket folyamatosan közzétesszük a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság honlapján. 

Tisztelettel kérjük, hogy történeteiket a gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com e-mail címre küldjék el. 

Tisztelettel: 

Dr. Dobson Szabolcs                                               Dr. Mikola Bálint
elnök                                                                        elnök
MGYTT                                                                    MOSZ