Salamon Gyula gyógyszerész emléke

Salamon Gyula

Salamon Gyula gyógyszerész emléktáblája Szigetváron, a Vár utca 2. alatti ház falán

Hivatásunk képviselői közül minden időkben számosan végeztek kiemelkedő tevékenyéget más szakterületeken, továbbá a közélet egyéb területein.

Érdemes főhajtással adóznunk Salamon Gyula (1838-1900) szigetvári gyógyszerész emlékének, akit – amellett, hogy 1865-1900 között egy gyógyszerész dinasztia második képviselőjeként a Magyar Korona Gyógyszertár tulajdonosa és vezetője volt -, a város tűzoltóságának alapítójaként és első főparancsnokaként tisztelnek.

Az emléktábla fényképét és Szigetvár gyógyszertárainak történetét Schuth János 2003-ban már közölte a Gyógyszerészet szaklapban.

A cikk ITT olvasható.

Salamon Gyula olajportréja a pécsi Szerecsen patikában látható, amelynek vezetője az államosítást követően 20 éven át, az Ő unokája, Salamon Béla (1904-1972) volt, aki szigetvári családi gyógyszertáruk államosítását követően került Pécsre. Salamon Béla gyógyszerészi hivatása mellett híres szigetvári helytörténész és régész is volt:

További adatok a Salamon családról

A Dél-Dunántúl neve gyógyszerészei című könyvben

Salamon Béla életútja

Salamon Gyula életútja

Adatok a „Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára” című könyvben