Könyvajánló

Honlapunk E-könyv menüpontja újabb könyvekkel gazdagodott:

Bayer István (szerk): Winkler Lajos emlékkönyv

Hegedűs Lajos: Ernyey József

Hegedűs Lajos: Ernyey József életrajzának újabb adatai ismételt 12 éves kutatásaim alapján

Lengyel Júlia: Pest megye polgári gyógyszerészetének története a XVIII-XIX. században

Gecsei Lajos: Patikák – Patikáriusok

A könyvek közzétételéért ezúton mondunk köszönetet a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak!