Ferences emlékszoba és plébániai Könyvtár Segesden, az egykori ferences rendi patika officinájában

Virágvasárnap, a segesdi templomtorony felrobbantásának 70. évfordulóján az ünnepi misét követően, megáldották és megnyitották a „Ferences emlékszobát és plébániai könyvtárat” is.
A szoba az egykori ferences rendi patika officinájában került kialakításra.  Így már „turisztikai funkciója” is van az Irgalmas szamaritánus freskót rejtő teremnek és látogatható.
A megnyitón Dr. Kovács Lajos, Bánk Atya OFM, Segesdről elszármazott egykori ferences tartományfőnök is jelen volt. A szobát Borza Miklós somogyszobi és segesdi plébános áldotta meg.
A kis múzeum megszületésének körülményeit Ivelics Jánosné, Erika, (lelkes helytörténész, a község korábbi könyvtárosa és helytörténeti kiállítóhelyének vezetője) idézte fel. A patika történetét Matolcsy István 1976-os írása alapján Péntek László polgármester osztotta meg a jelenlévőkkel.

A Szent Didákról elnevezett ferences patika Somogy Megye első közforgalmú patikája volt. Olyan értelemben első, hogy építését a megye anyagilag is támogatta, és hosszú éveken át tartó tárgyalás előzte meg az alapítást is.  A patika 1769-ben kezdte meg működését.
„A segesdi kolostor-gyógyszertárat 1781-ben Lukács és Gellért testvérek kifestették, a patika-üvegekre fatégelyekre, a fiókokra és dobozokra aranyozott pajzsokat és feliratokat készítettek. […] a plébániahivatalban a régi gyógyszertár boltívének közepén most is látható freskó az irgalmas szamaritánus evangéliumi jelentét ábrázolja.” (Matolcsy István: Gyógyszertár a segesdi kolostorban /Acta Pharmaceutica Hungaria, 1976. 46. 337-340.old./)

(Elméleti síkon először az 1970-es években, majd 2009-ben volt napirenden a szoba „múzeumként” való hasznosítása.  A gyakorlati megvalósítás azonban idáig váratott magára. Sajnos az egykori patikának tárgyi emlékei nem maradtak a községben, így Matolcsy írása került kifüggesztésre. A kiállítás nagyobbik része – ahogy annak idején a patika is – a község lakosainak összefogásával jöhetett létre. Hiszen helyett kapott itt a plébánia életét megörökítő fényképek gyűjteménye, Márai Sándor segesdi esküvőjének írásos dokumentumai, és számos a ferences szellemiséget idéző könyv, relikvia is. )

A megnyitóról az alábbi linkre kattintva fényképek érhetőek el:

A megnyitó ünnepség