Új cikkünk

Dobson Szabolcs: Csalódások a gyógyszerészi pályán, a gyógyszerésztörténész szemével

Ez az írás a maga nemében az első, amely egy komplex és érzékeny problémacsoportot tekint át történeti szempontból úgy, hogy nemcsak szakirodalmi hivatkozásokat nyújt, hanem azon belül megadja az idézett pontos szövegrészt is. A cél nem megoldások nyújtása, hanem a történeti dimenziók ismertetése, annak demonstrálása, hogy a gyógyszerészettörténet nagyon is jelen van hétköznapjainkban – természetesen nemcsak csalódásainkban, hanem a szakmai kiteljesedésben és örömeinkben is.