Újabb e-könyvek honlapunkon!

Szabó László professzor úrnak és a kötet szerzőjének, néhai Szabó Pál családjának köszönhetően mindenki számára elérhetővé és kutathatóvá vált a “30 éves a szocialista gyógyszerellátás Baranya megyében” című, gépelt kéziratos formában meglévő, sok fényképpel kiegészített emlékirat, amelynek szerzője, Szabó Pál bányászból lett a Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központjának, illetve jogelődjeinek igazgatója, kiváló, emberséges, köztiszteletben álló vezetője 1950-1980 között. A kötet az 1950-es államosítástól – amelynek a Szerző aktív részese volt – 1985-ig tartalmaz máshol hozzá nem férhető adatokat. Ezek az adatok elektronikus úton ráadásul nagyon gyorsan és könnyen kereshetőek.

Ugyancsak Szabó László professzor úr jóvoltából oszthatjuk meg az “Baranyai Aurél gyógyszerész születésének centenáriumára” (szerk.: Szabó László Gy. és Vargha Dezső, Pécs, 2003) című kötetet, amely a címben megnevezett kiváló baranya megyei gyógyszerésztörténész Kollégánk munkásságának állít méltó emléket.

Erős István professzor úr  adott lehetőséget a “90 éves a szegedi gyógyszerészképzés” című kötet (szerk.: Erős István, Szeged, 2011) közlésére. Ez a kötet és általában egyetemeink, egyetemi intézeteink hasonló kiadványai pótolhatatlan értéket jelentenek a gyógyszerészettörténet számára, hiszen máshonnan nem pótolható adatok, részletek és fényképek találhatók bennük.

Társaságunk ezúton szeretné megköszönni a rendelkezésünkre bocsátott az új köteteket!