Új kötetek, cikkek honlapunkon

E-könyv menüpontban

Orient Gyula: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának gyógyszerészeti gyűjteménye

 

Gyógyszerészek évkönyve menüpontban, Erdélyi évkönyvek cím alatt:

Almanahul Farmaceutic (Gyógyszerészi Almanach), 1930, benne Erdély-Bánát, Ó-Románia, Bukovina, Besszarábia gyógyszertáraival, gyógyszerészeivel

 

Cikktár menüpont

Orient Gyula: A szerzetes- és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben

Orient Gyula: Erdélyi alkimisták, Bethlen Gábor fejedelem alchimiája

 

A könyveket és a cikkeket ezúton köszönjük Budaházy Istvánnak!