Bolgár magyar gyógyszerészi kapcsolatok – két új közlemény honlapunkon

Hálás köszönetünket fejezzük ki Penka Peykovska professzor Asszonynak alábbi két közleménye rendelkezésünkre bocsátásáért:

Peykovska Penka: Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon a 19. század második felébenAz indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényébe. Bácsország 61, 90-92 (2012)

Pejkovszka Penka: Magyar gyógyszerész karrierek Bulgáriában a XIX. sz. második felében. Megjelent: Tradíció es modernizáció a XVIII-XX. században. Eds. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Budapest: Hungarovox, 2008, pp. 140-148.