Az első és a második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzék (1912/1914) honlapunkon

A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete, a forgalomba hozható gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről közli az 1911 december 31-ig tudomásul vett gyógyszerkülönlegességeket. A 173 kézieladási (= vény nélkül kiadható) és 111 recepthez kötött gyógyszerkülönlegességet felsoroló jegyzékkel egyidejűleg közölte azon készítményeket is, amelyek forgalomba hozatalát a horvát-szlavon-dalmátországi bán, a császári és királyi osztrák belügyminiszter, a krajnai országos kormány, a sziléziai országos kormány, az alsó-ausztriai helytartóság, a csehországi helytartóság, a morvaországi helytartóság vagy a stájerországi helytartóság „ vett tudomásul”, mivel ezek mind forgalomban lehettek Magyarországon.

 

Szakirodalmunkban némi zavar volt azzal kapcsolatban, hogy mi volt az első hazai hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék, mivel Bayer, I., Dörnyei, S.: “A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése” c. közleménye (Gyógyszerészet 33, 395-402 (1989) szerint az 1912-es jegyzék csak a Gyógyszerészi Értesítőben jelent meg. Ma már azonban tudjuk, hogy ez a rendelet is, csakúgy, mint az utána következő, szerepel a Magyarországi Rendeletek Tárában, így a cikk 400. oldalán lévő nem teljesen világos részlet tisztázható azzal, hogy az 1912-es lista volt az első hivatalos gyógyszerkülönlegességi jegyzék.

Az 1912-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.

 

A második hivatalos hazai gyógyszerkülönlegesség-jegyzéknek a belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott jegyzékét tekinthetjük. A belügyminiszter rendelete közli a 1. Magyarországon, 2. Horvátországban és 3. Ausztriában „tudomásul vett” gyógyszerkülönlegességeket. A „magyar jegyzék” 190 kézieladásban és 118 orvosi rendelvényre kiszolgáltatható gyógyszer nevét és előállítóját tartalmazza. Horvátország kormánya 72 kézieladási és 4 recepthez kötött készítményt engedélyezett. Az osztrák jegyzékben 281 kézieladási és 164 vényhez kötött gyógyszerkülönlegesség szerepel.

Az 1914-es jegyzék két részletben megtalálható cikktárunkban, vagy letölthető ITT és ITT.