Az erdélyi Meissner Pál gyógyszerész (1778-1864) változatos szerepkörei a 18-19. században

Veress László kollégánk legújabb cikkében Meissner Pál életét és munkásságát ismerteti; egy olyan gyógyszerészét, aki számos műszaki-vegyészeti eljárást dolgozott ki a borkészítés, sörfőzés, ecet előállítás, bőrkészítés, szappangyártás, színező anyagok gyártása területén, de találmányai voltak a fényképezés, elektrotechnika, pirotechnika, galvanosztégia, sőt a gőzgép tökéletesítése vonatkozásában is.

A cikk elérhető ITT illetve honlapunk Cikktárában.

Társaságunk ezúton mond köszönetet Veress Lászlónak a cikk közzétételéért!