A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyvei honlapunkon

Honlapunk “Gyógyszerészek évkönyve” menüpontjában teljes terjedelmükben elérhetővé váltak a Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet 1896-1904  között kiadott évkönyvei.

A történelmi Magyarország egyik gazdag történelmi múlttal és páratlan természeti szépségekkel rendelkező  északi megyéje ezen orvosi-gyógyszerészeti közéleti dokumentumainak elektronikus közzététele újabb jelentős lépés magyar vonatkozású gyógyszerésztörténeti múltunk szakirodalmi emlékeinek egy adatbázisban való integrált összegyűjtésében és kutathatóságának jelentős kiszélesítésében.

Ezúton köszönjük a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárnak és személy szerint Kapronczay Katalin kolléganőnknek az önzetlen segítséget.