A Küttel gyógyszerészdinasztia a nemzeti értékek sorában

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnökségének javaslatára a Küttel gyógyszerészdinasztia bekerült a Vas Megyei Értéktárba.

Az Országgyűlés a 2012. évi XXX. törvénnyel rendelkezett a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról. A törvény alapján települési, megyei és országos értéktárak jöttek létre, ahová javaslat alapján egy bizottsági döntést követően kerülnek felvételre az arra érdemes „értékek”. Vas megyében ilyen kiemelkedő nemzeti érték a Küttel gyógyszerészdinasztia. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöksége – tekintettel arra, hogy a család Vas megyében tevékenykedett – javaslatot nyújtott be nemzeti értékké nyilvánításra.

Vas megye és Kőszeg első patika-házában 1716. július 25-én nyitotta meg a Szerecseny-hez címzett patikáját Küttel Sámuel. A továbbiakban apáról fiúra szállt a patika tulajdona az alábbiak szerint:

Küttel Sámuel 1716-1765
Küttel János Ádám 1765-1812
Küttel István II. 1810-1826
Küttel István III. 1844-1864
Küttel István IV. 1875-1896
Küttel Károly Dezső 1911-1950

A tulajdonosok korai halála esetén (Küttel Istvánok) átmenetileg gondnok, illetve bérlő gyógyszerészek üzemeltették a patikát.  1950. július 28-án államosították a gyógyszertárat.

A következő leszármazott: Dr. Küttel Dezső szakgyógyszerész, szakfelügyelő, vállalati főgyógyszerész, gyógyszerészdoktor és kandidátus. Gyógyszerész lett leánya dr. Küttel Mária, Bohn Istvánné és egyik fia dr. Küttel Sándor is. A családfán 15 gyógyszerész szerepel.

A Küttel gyógyszerészdinasztia tagjai 301 éve odaadással és szakértelemmel végzik gyógyító tevékenységüket. Az országban kiemelkedő, hogy egy családnak immáron a nyolcadik generációjában is találhatunk gyógyszerészeket.

A család gyógyszerész tagjai városi- egyházi közéleti szerepet is vállaltak. A hazát is elismeréssel szolgálták. Küttel Sámuel 1759-ben Mária Teréziától nemességet kapott a „háborús viszonyok és járványok során mutatott példás kötelességteljesítés” elismeréséül. Az I. világháború idején, 1915-ben a Kőszeg és Vidéke így tudósított: „Őfelsége a hadijelvényes szalagon viselendő arany érdemkeresztet adományozta Küttel Dezső helyi gyógyszerésznek az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül.” Dr. Küttel Dezső az egészségügyi alakulat gyógyszerészeként a szovjet fronton töltött közel 13 hónapos szolgálatáért Signum Laudis kitüntetést kapott.

Az Elnökség javaslata alapján a Vas Megyei Értéktár Bizottság úgy döntött, hogy a „Küttel gyógyszerészdinasztia” bekerül a Vas Megyei Értéktárba. Ezzel az érték jogosultságot szerzett arra, hogy használhassa a Vas Megyei Érték megjelölést és felkerül a megyei értéktár honlapjára (vasiertektar.hu).

Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2017. május 27-én került sor a körmendi Batthyány Örökségközpontban.