Új cikk honlapunkon – Schreyné dr. Máthé Éva: A szentgotthárdi patika alapításának története

Ezúton hívjuk fel tisztelt Olvasóink figyelmét honlapunk legújabb közleményére, amelyben Schreyné dr. Máthé Éva kolléganőnk originális helytörténeti kutatások alapján ismerteti a szentgotthárdi Gyógyszertár megalapításának eseménysorát. (A cikk letölthető IDE kattintva.)

Ez a kiváló közlemény példamutató mindannyiunk számára: több településünk gyógyszerészettörténete nincs még feldolgozva, kezdve magával Budapesttel és sok-sok kisebb településsel. Ugyanakkor számos pozitív példája van immár annak, hogy az adott településeken élő Kollégáink nekilátnak ennek a munkának és értékes adatokat szolgáltatnak részben a helytörténet, részben pedig nemzeti gyógyszerésztörténetünk számára.

Tisztelettel és hálásan köszönjük Schreyné dr. Máthé Évának az elvégzett kutatómunkát és eredményei közreadását.