Új monográfia honlapunkon

Szmodits László: A  KATOLIKUS PAPSÁG  ÉS A  MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET

Szmodits László legújabb, átfogó, nagylélegzetű munkája került fel honlapunkra. A Szerző szavait idézzük: “2017 július 8-án , a XIV. Nyári Gyógyszerésztörténeti Egyetemen felkerestük az egri irgalmas rendi gyógyszertárat. Az üres termet meglátva azon gondolkodtam, milyen jó lenne mielőbb újjá alakítani a régi szép patikát. Ekkor már tudtam, hogy felkérésre fel kell dolgoznom ezt a témát. A kutatás iránya is az egri patikában fogalmazódott meg bennem.

Egyháztörténeti, a gyógyszerésztörténeti és a gyakorló gyógyszerészi ismereteim birtokában kezdtem el a munkát. Így az eddig is ismert tényeket újabb, még nem publikált adatokkal egészítettem ki. A nagy feladatot nemcsak a saját, hanem több budapesti könyvtárban és az interneten kutatva nagyon serény, olykor több éjszakába nyúló kutatással és írással végeztem el. Ennek a sikerét azonban nem én döntöm el, hanem a tisztelt gyógyszerészek, olvasók.

Eddig csak hiányosan ismertük az irgalmas rendi gyógyszertárakban működő gyógyszerészek neveit. 1857 előtt csak külföldi rendtagok működtek a patikákban, az ő adataik a bécsi rendházban vannak. A gyógyszerészi zsebnaptárakból és az egyik budapesti könyvtárban, az ott meglévő, 1857-1915 közötti, nem teljes rendi sematizmusokból mindent kiírtam.”

A mű letölthető a Cikktár menüpontból, illetve ITT