A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-patikáig – ezeréves gyógyszerészet nyomai és a jövő reménye

Legújabb írásában Szabó László Gyula professzor úr (Pécs) ismerteti Pécsvárad gyógyszerészettörténetét az egykori bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám patikáig. A Szerző javaslatot tesz az egykori Nékám gyógyszertár épületének helytörténeti múzeumként történő működtetésére, beleértve a régi gyógyszertár emlékezetét is. Ehhez elsőként rendbe kellene hozni az épületet, de amint cél ismert, már az eszköz megtalálása is lehetségessé válik. Maximálisan támogatjuk Professzor úr példaértékű, nemes kezdeményezését abban, hogy a pécsváradi emberek minél teljesebb mértékben váljanak múltjuk birtokosává. A lokálpatriotizmust erősítő fejlemények a helyi közösségek anyagi, szellemi, társadalmi gyarapodását szolgálják.