Új E-könyvek honlapunkon (az E-könyv menüpontban)

Megjegyzés: Az E-könyv menüpontunkban való gyors tájékozódást szolgálja a menüpont tetején, piros téglalapban elhelyezett, folyamatosan frissített „E-könyvek listája tematikus csoportosításban” nevű link, amelyre rákattintva megnyílik E-könyv menüpontban teljes terjedelemben elérhető, szókeresős formában digitalizált, immár több, mint 150 kötet könnyen áttekinthető felsorolása pdf formátumban.

 

id. Hogya György: A veszprémi patikák története (Veszprém, 2017)

„Hogya György közel 75 éve él a városban. Mindenre emlékszik és mindent ismer, ami három emberöltőnyi idő alatt történt Veszprémben. Nyugdíjba vonuló tisztviselőként vetette bele magát szeretett városa történetének kutatásába, melyet azóta is fáradhatatlanul művel. Pályafutása alatt elsősorban az egészségügy témakörével foglalkozott és csaknem teljesen feldolgozta Veszprém egészségügyi intézményeinek történetét

A most közreadott kötet is ezt a sort gyarapítja: egyesével veszi számba a veszprémi patikákat a 18. századi kezdetektől egészen napjainkig. Sok kulturális szakember és az érintett szakterület jeles képviselői segítő közreműködésével, de elsősorban a maga erejére támaszkodva mutatja be a szerző a helyi viszonyokat a gyógyszerészet, valamint a gyógyszerkészítés múltjáról, jelenéről.” (Porga Gyula, Veszprém város polgármestere)

A kötet letölthető az E-könyv menüpontban, illetve ITT

 

Balázs Károly: A gyógyszerészet vidám kultúrtörténete (Patikus anekdoták)

Balázs Károly az 1930-ban megjelent Pharmacopoeia Humorica (szerző: Lovassy Ödön, l. honlapunkon ezt a kötetet is), és általában a gyógyszerészi humor legjobb hagyományait folytatja ezzel a hatalmas munkával, legelsősorban hazai forrásokból összeválogatott, 31 fejezetet tartalmazó,átfogó kötetében. A könyv végén található a részletes tartalomjegyzék, a felhasznált irodalmak listája, a név- és tárgymutató, továbbá az illusztrációk jegyzéke. Ezt a kötetet ajándékként, CD-n megkapták a XVI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem (Veszprém, 2018 július 26-29) résztvevői.

A kötet letölthető az E-könyv menüpontban, illetve ITT