Dobson Szabolcs, Szima Viktória: Mennyire volt egységes a gyógyszeres terápia Magyarországon, a XVIII. században? A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése

Közleményünkben a 18. századi kőszegi és a székesfehérvári patikabútor fiókfeliratokat hasonlítjuk össze az általuk képviselt materia medica vonatkozásában. A két 18. századi fiókfelirat materia medica-ját az 1650-es gyulafehérvári patikaleltáréval is összevetjük. Megállapítottuk, hogy a kőszegi 257 db. fiókfeliratból 52 db (kb. 20%) közös a székesfehérvárival, míg 86 db (kb. 33,5%) a gyulafehérvári patika leltárával. A székesfehérvári 238 db. fiókfeliratból 50 db. (21%) közös a gyulafehérvári patika 1650-es leltárával. Meglepő, hogy a két 18. század közepetáji városi jezsuita patika fiókfeliratainak – a kőszegit 100%-nak tekintve – csak kb. 20%-a egyezik, tehát nagyobb (33,5%-os) egyezés mutatkozik a mintegy 100 évvel korábbi gyulafehérvári leltár és a kőszegi fiókfeliratok materia medica-ja, mint a két egykorú jezsuita patika fiókfeliratai között. Kimutattuk, hogy a gyulafehérvári patikaleltárban még nem szereplő dél-amerikai drogok a 18. században már magyarországi patikákban is elérhetőek voltak (megjelent: Kaleidoscope 2018. Vol. 9. No. 17.)

A cikk letölthető a Cikktárból, illetve ITT