Romhányi Ágnes: Az egészség ára. Gyógyszerárszabások Magyarországon a 18.század végén

Mária Terézia, majd II. József a felvilágosult abszolutizmus jegyében törekedtek az egész birodalomban egységes és magas színvonalú közegészségügyi ellátás megszervezésére. Ennek részeként megindult a gyógyszerészek két féléves egyetemi képzése a nagyszombati egyetem orvosi karán, melynek elvégzését, vagy legalább a vizsgák letételét a diploma nélkül gyakorló patikusok számára is kötelezővé tették. A lakosság egységes és minőségi gyógyszerellátásának érdekében birodalmi szinten szabályozták, milyen gyógyszereket tartsanak a patikákban, ezeket hogyan készítsék el, és milyen áron adják. Az uniformizálás jegyében a gyógyszerkészítés és forgalmazás során használt kézikönyveket is egységesítették. A patikában tartandó kötelező könyvek közé tartozott, gyógyszerészet jellegzetes szakirodalmi műfaja, az árakat rögzítő gyógyszerárszabás (Taxa Medicamentorum). Az éves rendszerességgel végzett patikavizitációk alkalmával a megyei, vagy városi physicus-orvos, valamint az adott törvényhatóság hivatalos elöljárói összevetették a számlakönyvbe vezetett, vagy megőrzött számlák árait a hatályos taxa áraival. E tanulmány alapvető forrásbázisát a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Helytartótanácsi Levéltárában őrzött, a vármegyei és városi physicus-orvosok éves egészségügyi jelentéseinek részét képező, gyógyszertári vizsgálatok alapján készült jegyzőkönyvek alkotják (megjelent: Kaleidoscope 2016. Vol.6.No.12.)

A cikk letölthető a Cikktárból, illetve ITT