Újabb E-könyvek honlapunkon:

  1. Dobson Szabolcs: Gyógyszerek, gyógyszerészek, gyógyszertárak – három évszázad érdekességei (Budapest, 2023)

Ez a kis kötet, melyet a kezében tart, lassan állt össze; körülbelül öt-hat évnyi gyűjtő- és kutatómunka eredménye, illetve járulékos terméke. Sok olyan konkrét érdekesség van, melyek tárgyalására átfogóbb, nagyobb lélegzetű tanulmányokban nincs lehetőség kitérni, holott tanulságosak lehetnek.  Az ilyen tanulmányok a konkrét tényanyagot szintetizálják, összegyúrják, feldolgozzák, általánosítják.

Jelen kötettel azonban az volt a célom, hogy bemutassam a gyógyszerészet múltjának olvasmányos, rövid, könnyen érthető mozaikdarabkáit. Minden mozaikdarabka egy-egy külön Világ, külön történet, eseményekkel, munkákkal, reményekkel, törekvésekkel, tragédiákkal, emberi sorsokkal, amikből összeáll a Múlt.

A kötetben a XVIII. század elejétől (sőt, néhány esetben a középkortól) napjainkig nyúlóan találhatók ilyen történetek, abc sorrendben. Ez egyfajta lexikonszerű megközelítés, amelynek alternatívája lett volna a korok szerinti csoportosítás, de talán az olvasás érdekességét szolgálhatja a váratlanság élménye, legalább is reményeim szerint. Ezt a könyvet bárhol ki lehet nyitni, akár öt percre, akár több órára.

A szöveges anyag túlnyomó része eddig még gyógyszerészettörténeti szakirodalmunkban publikálatlan mélységű információkat tartalmaz, korabeli forrásokból, ami pedig a szöveggel szerves kapcsolatban álló gazdag képanyagot illeti, erre ugyanez jellemző. Nagyobb részük magángyűjteményekből, illetve nyolcvan-kilencven-százegynehány éves újságokból vagy könyvekből származik.

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a fényképekért a Béres Zrt-nek, a kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészet-történeti Kiállításának, a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak, Emile Panaitescu-nak, Nagy Zsoltnak, Orosz Tamásnak, Raskó Balázsnak, Révész Miklósnak, Szél Lászlónak, Veress Lászlónak és Veress Zsombornak.

Letölthető az E-könyv menüpontból vagy ITT.

2. Weirtheimer Ernő: A modern kozmetika recept könyve és gyógyszertana (Budapest, 1935)

Ez a rövid kis kötet gyakorlati útmutatást kívánt adni a kozmetikában használatos készítmények készitési módjairól, azok előírásairól és az előállításukhoz szükséges anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaikról 1935 szakmai olvasóközönségének.

Letölthető az E-könyv menüpontból vagy ITT.

3. Ilia Savkov: A vajdaság gyógyszerészetének története (szerb nyelvű kötet, eredeti címe:  ИСТОРИЈА АПОТЕКАРСТВА НА ТЛУ ДАНАШЊЕ ВОЈВОДИНЕ; Novi Sad, 2014)

Hiánypótló kötet, amely ismerteti a vajdasági gyógyszerészet és gyógyszertárak történetét települések szerint, számos magyar vonatkozású értékes adattal.

Letölthető az E-könyv menüpontból vagy ITT.