Új könyv honlapunkon

Szél László: Az 1842-1949 között működötta „ Kék Egyszarvú” Materialwarenhandlung jogutódja, Kochmeister Frigyes Utódai Gyógyárúkereskedés reformkortól 1949-ig tartó működésének peremadataiból rövid képi összeállítás

Most, az emberiség jövőjét megváltoztató IV. ipari forradalom küszöbén érdekes felidézni azokat az épületeket, ingatlanokat, eszközöket, technológiát ahonnan a hazai gyógyszer-nagykereskedelem és az azt kiszolgáló már iparszerűen működő galenusi laboratóriumok kialakulása elindult, a XIX századi kezdetektől, a következőben a Kochmeister Frigyes Utódai gyógyárúkereskedés születésétől. Ez az idő az I.- II. Ipari forradalom idejére esett. ASzerző E-könyvek menüpontban elérhető „Gyógyszertári Vállalat- Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja 1950-1957-1990” összeállításában (II. kötet 3 sz. melléklet) bemutatott Fővárosi Gyógyszertári Központ Galenusi Labor és Központi Raktár telephelyének (1987) és a most bemutatásra kerülő Kochmeister pesti gyógyárúkereskedése (1842) megnyitása között 145 esztendő, az óbudai gyógyszergyártó telephelyének (1884) üzembe helyezésének időpontja között 100 esztendő telt el. A 2023 évben szintén az MGYTT honlap cikk tárában az 1930 évben készült képi úton bemutatott V. Zrínyi u 3. Thallmayer-Seitz Rt. gyógyszerraktár és galenusi labor berendezése, technológiája (lásd: https://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2023/11/Szel-Laszlo-Zriny-u-3-tortenete-2023.pdf) már a III. Ipari forradalom kezdeti időszakára esik.

A Szerző megközelítően 40 esztendőt kitevő, a gyógyszerészek szakmai munkájának feltételét biztosító ingatlan (gyógyszertár) építésében, berendezésében és szakmai eszközök beszerzésében, műszaki, mérnöki munkája során, gyógyszerészi kötöttségek nélkül az érdeklődését felkeltő, szakmát érintő múltbéli történetekről, eseményekről, talán legendáriumokról leírtak feltétlenül érdeklődésre tarthatnak számot; szakmai kultúránk szerves része. Hálás köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki Szél László úrnak azért, hogy ismét emléket állított szakmatörténetünk kiemelkedő személyiségeinek, folyamatainak, eredményeinek.

A kötet letölthető ITT, illetve az E-könyvek menüpontban