Új cikk és E-könyv honlapunkon

Veress László: Száz éve, 1924-ben jelent meg Kolozsvárott Gajzágó Róbert „A kézi eladásban előforduló gyógyszereknek román népies elnevezései es társalgási szavak szótara latin es magyar jelentöségükkel” című könyve

A Szamosújvárról származó Gajzágó Róbert (1860-1928) kimagasló szakmai, írói és szakírói tevékenységének köszönhetően a 19. század végén és a 20. század elején neves és ismert erdélyi gyógyszerész volt. A Budapesten, 1887–1901 között megjelenő Gyógyszerészi Közlöny külső munkatársaként minden ötödik-hatodik héten küldött cikket közlésre, melyek főként gyakorlati vonatkozásúak voltak, de versekkel, rövid prózai írásokkal is jelentkezett.

A budapesti Gyógyszerészi Közlöny által kiadott és előfizetőinek ajándékképpen 1889-ben szétküldött román és magyar nyelvű népies elnevezéseket tartalmazó Szótára alapját képezte a 35 évvel később, éppen száz éve, 1924 júniusában Kolozsváron megjelent, hármas tagoltságú könyvének, „A kézi eladásban előforduló gyógyszereknek román népies elnevezései es társalgási szavak szótara latin es magyar jelentöségükkel”című főművének.

Gajzágó Róbert 1928-ban hunyt el, Szamosújváron van eltemetve. Kétségtelen, hogy Gajzágó Róbert sok éves munkájával, 1924-ben létrejött könyve a ma élő gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek, történészek számára is figyelemre méltó. Közkinccsé tétele mindannyiunknak hasznos lehet.

Veress László kiváló erdélyi gyógyszerésztörténész kutatónk egyrészt egy közleményben ismerteti a honlapunkon most megjelenő 1924-es művet és állít emléket Szerzőjének, Gajzágó Róbertnek, másrészt Ő bocsátotta rendelkezésünkre a mű digitalizált formáját.

A közlemény letölthető cikktár menüpontunkból, illetve ITT.

A kötet letölthető E-könyv menüpontunkból, illetve ITT.