Új cikk honlapunkon – Schneider Attila: Halálos lövés a patikából? A budapesti Csaba vezér (ma Városmajori Segítő Mária) gyógyszertár történetéből

1947. március 10-én éjszaka bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Városmajorban lövéseket hallottak. A kivonuló R-csoport a Csaba utca és a Városmajor utca sarkán holtan találta Horváth Lajos próbarendőrt. A puskája kibiztosítva és nem messze a holttesttől megtalálták jegyzetfüzetét, amelybe a Kommatinger Sándor nevet írta. A környéket átvizsgálva megállapították, hogy a sarkon lévő Csaba vezér gyógyszertárba is betörtek. Gyógyszereket és kozmetikumokat vittek el mintegy 3000 Ft értékben. A betörő módszere már ismert volt a rendőrök előtt, bár a tettest vagy tetteseket még nem sikerült elfogni. Megkezdődött a gyilkossági nyomozás….

A teljes cikk letölthető a Cikktár menüpontból, illetve ITT

Új e-könyv honlapunkon – Szél László: Pro memoria GYÓGYSZERTÁRI VÁLLALAT – FŐVÁROSI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJA 1950 – 1957 – 1990

A rendszerváltozás előtti gyógyszertári központok történetéről ezidáig csupán kettő nagyobb lélegzetű feldolgozás született. Ezek közé tartozik Szabó Pál 1985-ben összeállított emlékirata (30 éves a szocialista gyógyszerellátás Baranya megyében), valamint Hubayné Iványi Katalin munkája 2018-ban (Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertár Vállalat, Nyíregyháza története). Ily módon Szél László úr rendkívül alapos munkája nem egyszerűen hiánypótló, hanem kimondottan értékmentő kötet, amely első kézből származó információkat tartalmaz a Fővárosi Gyógyszertári Központ történetéből. A Szerző az illető Vállalat beruházási-fenntartási osztályvezetője volt privatizációjáig, majd a Pharmafontana Zrt. főmérnökeként dolgozott.

A könyvet mellékelem, szabadon letölthető az E-könyv menüpontból, vagy ITT

A Világ első COVID-19 elleni védőoltása a Gam-KOVID-Vak kombinált vektoriális vakcina (alkalmazási előírás)

2020 augusztus 11-én engedélyezésre került oroszországban a Világ legelső COVID-19 elleni védőoltása, a Gam-KOVID-Vak nevet kapott vakcina. A készítmény tényleges hatásosságát a COVID-19 megelőzésében még nem ismerjük, de szakmatörténeti szempontól dokumentálni kívántuk ezt az eseményt. Így honlapunkról elérhetővé tettük a vakcina orosz alkalmazási előírásának magyar nyelvű fordítását, amely elérhető a Cikktárban, illetve letölthető ITT

Új cikk honlapunkon

Dobson Szabolcs, Körmendy Adrienn, Gyéresi Árpád: Tapasztalataink egy 1910-ből származó fogpor reprodukálása kapcsán

Prof. Gyéresi Árpád egy gyógyszerészrokona (Pandula Géza, (1904-1987, Marosvásárhely))  hagyatékából származó egyik szakkönyv lapjai közül 2020 elején került elő egy 1910-ben felírt orvosi vény,   amely egy korabeli  fogpor előiratát tartalmazza. Ezt a véletlenül előkerült fogpor receptet, benne az orvosi ziliz gyökérporral a jelenleg elérhető alapanyagokból igyekeztünk reprodukálni, hogy megismerhessük tulajdonságait. Mint kiderült, valóban nagyon különleges összetételről van szó: egy szilárd, nem habzó fogpépről, amely szokatlan módon fogporból in situ, a szájüregben alakul péppé néhány másodperc alatt. A közlemény letölthető a Cikktárból, illetve ITT

Újabb könyv honlapunkon

Taxa Medicamentorum Emendata pro Regno Hungariae et Adnexis Partibus 1810, Buda

Ez az 1810-ben, Budán kiadott gyógyszer-árszabás nagyon fontos dokumentuma gyógyszerésztörténetünknek, mert ebben jelenik meg először az úgynevezett egy keresztjelzés, amely az erőshatású anyagokat jelölte. Ez voltaképpen egy – modern szóhasználattal élve – farmakovigilancia rendszer első eleme volt, amelyhez később csatlakozott a két kereszt, az egy üres kereszt és a két üres kereszt. A kötet letölthető az E-könyv menüpontból, illetve ITT

Új könyvek honlapunkon

A gyógyszerészetre vonatkozó hatályos jogszabályok (összeállította: Tiborcz Antal, Gellyén Ottó, Hatvani BélaBudapest, 1948.)
Az “1948. XXX. törvénycikk a gyógyszerészetről” ismertetése. Letölthető az E-könyvek menüpontban vagy ITT

Egy régi pesti patika (írta:Voit PálBudapest1940)
A Király-utcai, Szent Lélekről nevezett Török-patika ismertetése, melynek bútorzatát Gömöry Károly pesti gyógyszerész megrendelésére Rosznagel Márton pesti asztalosmester, reliefjeit pedig Dunaiszky Lőrinc pesti szobrászművész készítette 1813-ban. Letölthető az E-könyvek menüpontban vagy ITT

Gyógyszerisme (írta Jakabházy Zsigmond, Nyíredy Géza, Issekutz HugóKolozsvár1895) Híres erdélyi gyógyszerész oktatók, kutatók által írt tankönyv. Letölthető az E-könyvek menüpontban vagy ITT

Új könyv honlapunkon: Szabó László Gy.: Egymásért vagyunk. Személyes emlékezések botanikusokról, tudós tanárokról és kutatókról

„Egymásért vagyunk” című tudománytörténeti összeállításában Szabó László Gy. Professzor úr az általa megismert botanikusokról, tudós tanárokról és kutatókról  – összegyűjtve, másodközlésként – nyújt személyes emlékezésekből álló visszatekintést.

A szerzői kiadásban, 2020-ban kiadott könyv támogatói: Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja, Magyar Gyógyszerészi Kamara Pécsi Csoportja, Mecsek-Drog Kft, Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoportja. 

A visszaemlékezésekben 42 tudósból 13 híres gyógyszerész: Baranyai Aurél, Brantner Antal, Halmai János, Háznagy András, Kerese István, Kóczián Géza, Lárencz László, Novák István, Nyiredy Szabolcs, Petri Gizella, Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szász Kálmán. A többiek (biológusok, orvosok, vegyészek, etnográfusok, növénynemesítők, erdészek, kertészek, mezőgazdászok, tanárok) munkássága is gyógynövénykutatással, agro- és etnobotanikával kapcsolatos.

A könyv adatait az utolsó oldalon található impresszum tünteti fel.

A kötet letölthető az E-könyv menüpontból, illetve ITT

Csepregi Szabina: Egy XVIII századi házipatika-szekrény gyógyszerei (szakdolgozat, 2020)

Nagy örömmel mutatjuk be az alábbi rövid youtube összefoglalót és magát a kiváló, innovatív szakdolgozatot a szegedi Farmakognózia Intézetből, amelyik gyógyszerésztörténeti kutatásaink elmúlt évtizedeinek legérdekesebb projektje, amennyiben experimentális növénytani kutatásokkal is elemez egy több, mint 200 éves házipatika szekrényben máig fennmaradt anyagmaradványokat. Remélhetőleg lesz folytatása is a témának és tiszta szívből gratulálunk Neki és Rédei Dóra témavezetőnek. Amint Szabina írja szakdolgozata végén: “Külön öröm volt számomra, hogy kézbe foghattam a régi drogokat, és néhány esetben el tudtam végezni azok mikroszkópos azonosítását. Egyes esetekben makroszkópos vizsgálat alapján is egyértelműnek tűnt, hogy a drog megfelelt a házipatika-szekrény feliratozásának. Azonban például a mentalevél már teljesen elfeketedett, így csak a mikroszkóp alatt felfedezett fedő-, és mirigyszőreinek, továbbá epidermisz sejtjeinek friss droggal történő összevetésével lehettünk teljesen bizonyosak. Meglepő volt, hogy a drogok többsége milyen épen vészelte át az évszázadokat. További kutatásokra adnak lehetőséget az általam nem vizsgált drogok, drogkészítmények és szervetlen anyagok is. Sajnálom, hogy műszeres kémiai vizsgálatot technikai okokból nem tudtam végezni, de reményeim szerint a jövőben erre is sor kerül.”

A szakdolgozat teljes szövege letölthető a Doktori értekezések és szakdolgozatok menüpontból, illetve ITT

Új könyv honlapunkon – Dobson Szabolcs: Érdekességek a modern magisztrális gyógyszerkészítésről FoNo-n innen és túl, történeténi háttérrel

Ez a kötet kis ajándék a COVID-19 járvány közepette helytálló gyógyszerész és asszisztens kollégáinknak. Szerkezete rövid kérdésekből és válaszokból áll, ami nagyon jól használhatóvá teheti a könyvet az egyetemi oktatásban segédanyagként a gyógyszerésztörténet, a hatástan és a gyógyszertechnológia tárgyakban. Nagyon sok olyan ismereteket tartalmaz, amelyek nem jelentek meg eddigi történeti és egyéb szakirodalmunkban, mindezt tudatosan igyekezve olvasmányos, szórakoztató formában tenni.

Letölthető az E-könyv menüpontból vagy ITT

Új cikk honlapunkon – Dobson Szabolcs: A Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. reklám képeslapjai 1933-ból

Magánadományként kerültek a kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményébe 1985-ben a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. orvosok számára küldött reklám képeslapjai 1933-ból. E képeslap-sorozat egyik oldalán egészségügyi témájú szobrokat, festményeket láthatunk, míg a lapok másik oldalán a rövid szövegek a régi időkre való utalást követően ismertetik a Dr. Wander gyár (a jelenlegi Egis gyógyszergyár jogelődje) gyógyszereit, mintegy a modern, haladó orvostudomány képviselőiként. A cikk ezeket mutatja be és ismerteti a reklámozott gyógyszereket is.

Letölthető a Cikktár menüpontból vagy ITT.