Cikklista oktatáshoz

Válogatott cikklista az oktatáshoz

Cikklista

Gyógyszerkincs, gyógyszerkönyvek

Rádóczy Gyula: A Pharmacopoea Austriaca Magyarországon hivatalos kiadásai

Blázy Árpád: Adatok a Taxa Pharmaceutica Posoniensisről
Rádóczy Gyula: A Magyarországon hivatalos gyógyszernormatívumok

Dobson Szabolcs: A FoNo születése – a közforgalmú gyógyszerészet és a gyógyszeripar konfliktusa

Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerkönyvekről

Zboray Bertalan: A Magyar Gyógyszerkönyv 100 éve

Pleckné Makk Éva-Nagy Anita: Út a jelenleg hatályos gyógyszerkönyvig

Rádóczy Gyula: A gyógyszerellenőrzés fejlődése a gyógyszerkönyveinkben

Rádóczy Gyula: Régi gyógyszerészi mértékegységek és kialakulásuk története

Szentgyörgyi István: A metrikus rendszer bevezetése és egyes gyógyszerészi vonatkozásai Magyarországon

Gyógyszerészképzés

Rádóczy Gyula: A magyarországi gyógyszerészképzés fejlődése

Halmai János: A korszerű gyógyszerészképzés kialakulása 1876-1945

Szász György: Gyógyszerészképzés Magyarországon

Zalai Károly: A magyar gyógyszerészképzés 1988. évi korszerűsítése

Kedvessy György: Nyolcvan éve indult el a gyógyszerész-képzés Szegeden

Kovács László: Gyógyszerész-továbbképzés és szakgyógyszerészképzés

Takács Mihály: A gyógyszerészképzés a változás éveiben, 1.

Takács Mihály: A gyógyszerészképzés a változás éveiben, 2.

Péter H. Mária: A gyógyszerészképzés neves tanárai a 125 éve alakult kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen

Péter H. Mária: Ötven éves a Marosvásárhelyi Gyógyszerészti Kar

Ambrus Tünde: 60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában

Érdekképviselet

Larencz László: A gyógyszerészsegédek szociális helyzete és törekvései a XIX. században

Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet érdekképviseleti szervei (1800-1944)

Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerészek érdekvédelmi szervezetei, 1.

Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerészek érdekvédelmi szervezeti, 2.

Péter H. Mária: Az erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületei

Háborúk, forradalmak gyógyszerészete

Halmai János: 1848-as szabadságharcunk gyógyszerészi vonatkozásai

Rádóczy Gyula: Adatok az 1848-49-es szabadságharc katonai egészségügyi szervezetének történetéhez

Sági Erzsébet: A katonai gyógyszer-kötszer ellátásról

Jakabházy Zsigmond: Az I. Világháború és a gyógyszerek

Rádóczy Géza: Trianon – gyógyszerész szemmel

Benkő György – Kurucz Tibor: A gyógyszerészet helyzete Magyarországon a 2. világháború alatt

Szmodits László-Dobson Szabolcs: A Holokauszt és a gyógyszerészet I. – A magyar zsidóság és a gyógyszerészet a Numerus Clausus törvénnyel bezárólag

Szmodits László – Dobson Szabolcs: A Holokauszt és a gyógyszerészet II-III. – A zsidótörvények a Holokauszt időszakában és a Holokauszt áldozatai

Nikolics Károly: Az 1956 évi forradalom és szabadságharc gyógyszerészi vonatkozásai

Kata Mihály: 1956 – Mit kívánnak a szegedi gyógyszerészhallgatók

Kata Mihály: 1956 a szegedi Gyógyszerész Szakon

Szocialista időszak

Henerári László: A magyar tanácsköztársaság gyógyszerészeti emlékei

Kedvessy György: A Magyar Népköztársaság egészségügyének története 1945-1990

Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 1.

Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 2.

Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 3.

Vilmon Gyula: 10 év eredményei

Kádár Tibor: Felszabadulásunk 25. és a szocialista gyógyszerészet 20 éves évfordulójára emlékezünk

Kovács László: A megyei gyógyszertári központok eredményei

Almásy Miksa: A marketing

Almásy Miksa: A marketing 2.

Katona Kálmánné-Tóth Barna: A számítógép alkalmazhatósága a gyógyszerellátásban

Rendszerváltás

Antall József: Gyógyszerészet és politika

Szerk.bizottság: A magángyógyszertárak első éve

Mohr Tamás-Samu Antal: A magángyógyszertárak múltja, jelene és jövője

Bakos Katalin-Torma Árpád: Magángyógyszertári adatok és tapasztalatok a gyógyszertámogatás, -rendelés és -kiadás új rendjének működéséről

Magyarné Pintér Gabriella és mtrs: Közforgalmú gyógyszertárhálózatunk fejlődése a gyógyszerészi magántevékenység kialakulásának időszakában

Kálmánné Mende Ágnes-Lipták József: A közforgalmú gyógyszertárak személyi és tárgyi feltételeinek alakulása 1990-1994 között

Tatár György-Márkusné Kérészy Adrienne: Magángyógyszertárak szakmai ellenőrzésének tapasztalatai

Kerekesné Nemes Mária: Magángyógyszertárak társadalombiztosítási ellenőrzésének tapasztalatai

Gyógyszerészi jog

Kedvessy György: Az első egészségügyi törvényt megelőző jogszabályok

Zalai Károly: A gyógyszerészet fogalmának változása Rozsnyaytól napjainkig

Zalai Károly: Ezer év egészségügyi jogszabályalkotásának fontosabb gyógyszerészi vonatkozásai

Bánóné Fleischmann Marianna: A társadalombiztosítás fejlődése Magyarországon 1945-ig

Hatósági gyógyszerészet

Fodor András: A hatósági gyógyszer(tár)ellenőrzés története

Vastagh Gábor: Ötvenéves a magyarországi gyógyszerellenőrzés

Kempler Kurt: Hatósági gyógyszerellenőrzésünk 75 éves

Bayer István: Az OGYI feladatai

Bayer István-Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 1.

Bayer István-Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 2.

Bayer István-Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 3.

Bayer István és mtrsi: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 4.

Bayer István-Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése 5.

Bayer István: Visszapillantás az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) megalakulására és az Intézet első éveire (1962-1967)

Paál Tamás: A szakfelügyelői gyógyszerellenőrzés helye, szerepe és jövője

Paál Tamás: Az OGYI gyógyszertörzskönyvező tevékenysége

Dobson Szabolcs: Az OGYI tevékenysége a KGST gyógyszerügyi szabályozási együttműködésében

Paál Tamás: Az OGYI gyógyszertörzskönyvező tevékenysége

Borvendég János: Az EMEA feladatai, szerkezete, működése, jövőbeli átalakulásának tervei

Kórházi gyógyszerészet

Bánóné Fleischmann Mariann-Mohr Tamás: Adatok a hazai kórházi gyógyszerészet történetéhez 1945-ig

Mohr Tamás: A kórházi gyógyszerészet Magyarországon

Szabó Csongor: Negyven éves a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet

Minker Emil: A kórházi gyógyszerész feladatköre az ezredfordulón – igények – előfeltételek

Szaksajtó

Kedvessy György: Adatok a magyar gyógyszerészeti szakirodalmi nyelv kialakulásához

Rixer András: A gyógyszerészek magyar nyelvű publikációs fórumainak lehetőségei a XIX. században

Lárencz László-Kutas Jenő: Az első Gyógyszerészet című szaklap centenáriumi emlékére

Kempler Kurt: A Gyógyszerészi Hetilap megindításának 125. évfordulójára

Sági Erzsébet: A Magyarországon, magyar nyelven 1848-2000 között megjelent gyógyszerészi folyóiratok

Brantner Antal: Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989, 1.

Brantner Antal: Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989, 2.

Borvendég János: 50 éves a Gyógyszereink

Péter H. Mária: Gyógyszerészeti időszakos kiadványok Erdélyben

Gyógyszerek, gyógyszeripar

Grabarits István-Zalai Károly: A XVIII. századi magyar gyógyszerkincs osztályozása és értékelése

Kóczián Mária – Kölnei Lívia: A homeopátiás gyógyítás története Magyarországon 1820-1990

Mozsonyi Sándor: Richter Gedeon gyógyszerész, a magyar gyógyszeripar megalapítója

Menner Ödön-Hajdú Sándor: Kabay János ifjúkora, származása, pályafutása és a morfingyártás ötletének megszületése

Táplányi Endre: A magyar gyógyszerészek szerepe a hazai vegyipar és a műszaki tudományok fejlesztésében

Issekutz Béla: A magyar gyógyszerkutatás története

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 1.

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 2.

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 3.

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 4.

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 5.

Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar a felszabadulás után