Doktori értekezések és szakdolgozatok

Doktori értekezések

A SOTE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetében készült doktori értekezések

A táblázat fejlécére kattintva a sorok szerző vagy cím szerint ábécésorrendbe rendezhetők.
Szerző Cím
Kolozs Csaba: Nagyforgalmú gyógyszertárak kiszolgáltató helyiségeinek korszerű elrendezése, 1966.
Nádler Viktor: Intézeti gyógyszertárak egyes szervezési kérdései, 1966.
Egerváriné Nagy Mária: Falusi gyógyszertárak ellátási körzetének vizsgálata, 1967.
Nagy József: Adatok a gyógyszerkülönlegességek törzskönyvezési szempontjaihoz, 1968.
Tornyos Zoltán: Adatok a hazai gyógyszerellátás alakulásáról a szocialista egészségügyi alapelvek figyelembevételével, 1969.
Szabó Gyuláné Váradi Magdolna: Adatok a gyógyszerellenőrzés szervezeti kérdéseihez, 1970.
Bánó Tiborné: A magyar egészségügyi jogszabályalkotás ás a gyógyszerészet fejlődése összefüggéseinek vizsgálata, 1971.
Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében 1711-1849-ig, 1973.
Szentgyörgyi István: Kabay János munkássága és a hazai morfingyártás kialakulása, 1973.
Rixer András: A magyar nyelvű gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása és jelentősége (1831-1872), 1973.
Fodor Zsuzsa: Adatok a gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának szervezéséhez, 1974.
Erdei Tibor: A gyógyszer és a gyógynövényexport 25 éves (1949-1974) eredményeinek vizsgálata és alkalmazása, 1974.
Kósa László: A gyógyszeres terápia információhordozóinak elemzése, 1975.
Szűcs Sándorné Keszei Mária: A magyar nyelvű gyógyszerészeti szakirodalom vizsgálata az I. és II. Magyar Gyógyszerkönyv kiadása közti időszakban (1871-1888), 1973.
Tóth Zsuzsa: Orvosdoktori értékezések jelentősége a gyógyszerészeti tudományok hazai kialakulásában és fejlődésében (1770-1848), 1976.
Sági Erzsébet: A kínai gyógyszerészet a századfordulón, 1978.
Soproni László: Nógrád megye gyógyszerészetének kialakulása és története (1701-1918), 1979.
Grabarits István: A XVIII. századi magyarországi materia medica és annak értékelése, 1979.
Szigetváry Ferenc: Gyógyszertártípusok vizsgálata a XVI.-XVIII. századi Vas vármegyében, 1980.
Kiss Lászlóné Ábrahám Katalin: A gyógyszerészet megjelentése és fejlődése Békés megyében (1770-1950), 1981.
Rádóczy Gyula: A Norma Pauperum és a Formulae Normales vénygyűjtemények gyógyszerkincsének tanulmányozása, 1981.
Gábor Józsefné Szőcsényi Julianna: Tolna megye gyógyszertári hálózatának kialakulása és fejlődése (1767-1950), 1982.
Kissné Váradi Zsuzsanna: A főváros gyógyszerfelhasználásnak elemzése 1976-81 között. különös tekintettel az 1977-ben bevezetett gyógyszerkiadási rendeletre, 1983.
Virányi Attiláné Ébel Zita: A gyógyszerészet megjelentése és fejlődése Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli kerületében (1746-1950), 1984.
Pintér Imréné Tüske Margit: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Debrecenben és Hajdú megyében (1700-1950), 1984.
Lárencz László: Kazay Endre (1876-1923) élete és munkássága, 1986.
Jankó-Szabó Sándorné Kiss Leona: A gyógyszerészet megjelentése és fejlődése Veszprém megyében (1700-1950), 1986.
Kocsis Krisztina: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Sopron vármegyében a XVI. sz. végétől 1950-ig, 1986.
Pap Lajosné Patkós Mária: A hazai gyógyszerkincs alakulásának és összetételének elemzése a racionális és korszerű gyógyszerterápia szempontjából, 1986.
Détári Gabriella: A gyártás higiénés követelmények kialakulása az ellenőrzött gyógyszergyártásban, 1987.
Tóthné Süli Borbála: Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban, 1987.
Selmeczi Teréz: A gyógyszergyártás hatósági ellenőrzésének kialakulása és szervezése Magyarországon, 1987.
Józsa Alajos: Győr-Moson vármegye gyógyszerészetének kialakulása és fejlődése az 1600-as évektől 1850-ig, 1987.
Dr. Szili Ferencné Decsi Mária: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Somogy megyében 1760-1950-ig, 1988.
Tamás Miklós: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Erdélyben 1512-1920-ig, különös tekintettel Brassóra, a Barcaságra, valamint Udvarhely-, Csík- és Háromszék megyékre, 1989.
Fedina Lídia: A gyógyszeres aerosolok fejlődéstörténete, 1989.
Birtalanné Rudasits Ilona: A magyar gyógyszeripar és a KGST kapcsolatának alakulása és értékelése, 1989.
Ábrahám Tibor: A gyógyszervizsgálat és analitikai módszerei hazai fejlődéstörténete, 1990.
Beniczky Péter: Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1852-1950-ig, 1991.
Shihab Ahmed Hamza Izak: Az arab népgyógyászat fejlődéstörténete, 1992.
Kántor Attila: A hazai társadalombiztosítás és a gyógyszerészet, 1992.
Pusker Miklós: Adatok az osztrák-magyar kapcsolatokhoz, 1992.
Bakos Batu: Fejér megye gyógyszerészetének kialakulása és fejlődése (1688-1950)
Horváth László: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye északi kerületében, 1993.
Tribel Emese Zsuzsanna: Szerzetesrendi gyógyszertárak Magyarországon és Erdélyben a IX.-XIX. században, 1994.
Kovácsné Balogh Judit: A nők szerepének és helyzetének vizsgálata a gyógyszerészetben hazánkban (1895-1995), 1995.
Zalányi Sámuel (szerk.): A gyógyszerügyi szervezés néhány kérdése (három gyógyszerészdoktori értekezés rövidített összefoglaló gyűjteménye).  Szeged, 1970.

Szakdolgozatok

Szerző Cím
Pejó Petra: Prof. Dr. Dávid Lajos élete, oktató és tudományos munkássága, 2013.
Rényi Péter: A Móra Ferenc Múzeum patikatörténeti kiállításán látható gyógyszertári bútorzat gyógynövényes vonatkozásai, 2014.  
Baka Lívia: A magyar gyógyszerészet rövid története. A felvidéki Lévai járás gyógyszerészetének története
Rózsa Anett: A szifilisz gyógyszereinek története a kezdetektől napjainkig, 2012
Rózsa Anett: A gyógyszerkönyvek története, 2015
Csepregi Szabina: Egy XVIII. századi házipatika-szekrény gyógyszerei, 2020