Híres magyar gyógyszerészek

Előadások, cikkek

Grabarits István: Híres magyar gyógyszerészek
Magyar László András: Gyógyszerész íróink és költőink
Orient Gyula: Erdély gyógyszerészei
Glässer Erik: Than Károly kultuszai
Glässer Erik: A Than Emlékház poszterei
Glässer Erik: Than Károly élete és emlékezete
Nyilasi János: Than Károly
Grabarits István: Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
Halmai István: A pesti tudományegyetem néhány kiváló gyógyszerésze
Szabó Attila: Klösz György
Ferenczi Mónika és mtsai: Thinagl Szerafin erdélyi évei
Molnár Zsuzsa: A Réthy család
Dobson Szabolcs: Gyógyszerész mint családnév
Halmai János: Pápai Páriz Ferenc gyógynövényei
Lázár Jenő: Doleschall Frigyes (1897-1964)
Szerk.bizottság: Schulek Elemér (1893-1964)
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Wägner Dániel (1800-1890)
Végh Antal: Székely Jenő (1889-1965)
Szerk. bizottság: Winkler Lajos
Zalai Károly: Csipke Zoltán (1899-1966)
Rádóczy Gyula: Szerecsen Jakab
Kolozs Csaba: Rónay Jáczint
Wojciech Roeske: Magyar gyógyszerészek a krakkói Jagello Egyetemen
Halmai János: Megemlékezés Kabay Jánosról
Halmai János: Megemlékezés Kazay Endréről
Szabó László: Clauder professzor jubileumára
Halmai János: Téri Tibor emlékezete
Blázy Árpád: Emlékezés Vondra Antalra
Szentgyörgyi István: A kémikus Görgey
MGYT elnöksége: Mozsonyi professzor 80 éves
Végh Antal: Than Károly
Mozsonyi Sándor: Rippl-Rónai József nagy festőművészünk gyógyszerészi adatai
Láng Béla: Pandula Egon
Zalai Károly: Matolcsy Miklós
Táplányi Endre: Zipernovszky Károly
Györgyi Sándor: Nagy János
Zalai Károly-Orient Tibor: Orient Gyula
Lóránd Nándor: Emlékezés Fördős Lajos gyógyszerészre
Morvay József: Kőszegi Dénes
Csiky Pál: Balázs Gyula emlékezetére
Láng Béla: Dr. Rózsa Pál 70 éves
Táplányi Endre: Janitsáry Iván
Táplányi Endre: Tanádi Schenek István
Szepessy Géza: Az első rendszeres magyar kémiai írójának emlékezetére
Mozsonyi Sándor: Richter Gedeon gyógyszerész, a magyar gyógyszeripar megalapítója
Zalai Károly: A Pesti Egyetem első gyógyszerészdoktora, Dr. Csanády (Scholtz) Gusztáv
Kempler Kurt: Schédy Sándor
Végh Antal: Winkler Lajos emlékelőadás
Táplányi Endre: Ilosvay Lajos
Szepessy Géza: Egy elfelejtett erdélyi gyógyszerész a XVIII. századból
Rédiger Béla: Felletár Emil
Répay Lajos: A kaposvári Arany Oroszlán gyógyszertár és Rippl-Rónai József
Szepessy Géza: Fischer Dániel emlékezete
Szerk.bizottság: Megemlékezés Schulek Elemér akadémikusról
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor 70 éves
Kempler Kurt: Id. dr. Lengyel Béla emlékezete
Zalai Károly-Hubatsek Mária: Than Károly külföldi tudományos kapcsolatai
Láng Miklós: Réthy Béla
Taplányi Endre: Muraközy Károly
Kolozs Csaba: Metelka Ferenc és Pillich Ferenc – két magyar entomológus gyógyszerész
Kolozs Csaba: Kosztka Mihály Tivadar
Kempler Kurt: Győry István professzor emlékezetére
Zboray Bertalan: Halmai János egyetemi tanár irodalmi munkássága
Székelyné Gáts Csilla: Gáts Lajos és Káposztássy Gyula
Szepsy Zoltán:Interjú Rozsnyay Mátyás unokájával
Láng Béla: Vitéz István ötven éves életműve
Végh Antal: Schulek Elemér és a Magyar Gyógyszerkönyv
Marosné Lugosi Márta: Winterl Jakab professzor oktatói munkássága és a gyógyszerészet
Varga Pál: Emlékezés Mikó Gyula professzorra
Bánóné Fleischman Mariann-Zalai Károly: A gyógyszerészeti gyakorlat és tudomány első női művelői Magyarországon
Zalai Károly: Emlékezés Ernyey Józsefre
Szerk.bizottság: Issekutz Béla akadémikus köszöntése
Végh Antal: Szebellényi László emlékének
Kedvessy György: Mozsonyi Sándor
Szőkefalvy-Nagy Zoltán-Táplányi Endre: Az első pesti városi vegyész – Molnár János gyógyszerész
Zalai Károly: Kabay János munkásságának tudomány-, technika- és ipartörténeti értéke
Kolozs Csaba: Senger János András
Szabó Kálmán: Megemlékezés Erdey-Grúz Tiborról
Rédiger Béla: Felletár Emil és az Egy nem érdekes törvényszéki-orvosi eset érdekes viszontagságai
Végh Antal: Szebellényi László, a gyógyszerész
Táplányi Endre: Kiss Ferenc szeghalmi gyógyszerészről
Zalai Károly: Hintz György gyógyszerészeti műtani egyetemi előadásainak oktatás- és tudománytörténeti jelentősége
Lendvay András: Gyógyszerészek a XIII. századi magyar alkimistaperekben
Larencz László: Megemlékezés Kazay Endre születésének 100. évfordulóján
Táplányi Endre: A magyar gyógyszerészek szerepe a hazai vegyipar és a műszaki tudományok fejlesztésében
Hegedűs Lajos-Láng Béla: Spergely Béla
Király Sándor: Doby Géza
Lóránd Nándor-Juhász Mária: Rozsnyay Mátyás életének Bács-Kiskun megyei kapcsolatai
Táplányi Endre: Száhlender Lajos gyógyszerész-vegyész élete és munkássága
Lukács Dezső: Emlékezés Kátai Gáborra halálának 100. évfordulója alkalmából
Zalai Károly: Köves János
Szmodits László: Dorner József gyógyszerész, neves botanikus
Szendrei Kálmán: Novák István
Soproni László: Gallik Géza gyógyszerész
Fäller Károly: Fritz Gusztáv
Lárencz László: Than Károly ismeretlen levelei a harkányi kénes hévvíz felfedezésével kapcsolatban
Táplányi Endre: A magyar reformkor neves tudósa- Nagy Károly élete és működése
Hidvégi Viola:Egy elfelejtett pesti gyógyszerész
Szmodits László: Dr. Darvas Ferenc
Hegedűs Lajos: Dorner József
Hegedűs Lajos-Táplányi Endre: Karlovszky Geyza
Hegedűs Lajos: Dr. Weszelszky Gyula
Zboray Bertalan: Dr. Wéber Dezső
Baranyai Aurél: Lepkék és virágok gyűjtője, Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész
Szerk.bizottság: Dr. Clauder Ottó
Hegedűs Lajos: Ráth Péter
Takácsi Nagy Géza: 100 éve született Spergely Béla
Táplányi Endre: Rómer István
Hegedűs Lajos: Winkler Lajos
Szerk.bizottság: Kempler Kurt
Feketéné Bán Ilona: Dr. Dobay Géza Károly
Rádóczy Gyula: Bayer Antal
Kedvessy György: Mozsonyi professzor a tanszékvezető és az ember
Domokosné Dávid Ágnes: Dávid Lajos
Zboray Bertalan: Dr. Andriska Viktor
Kőrös Endre: Schulek Elemér, mint gyógyszerész és vegyész generációk oktatója
Szerk.bizottság: Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról
Gaizer Ferenc: Késői nekrológ – Kis Gyula gyógyszerész, egyetemi tanársegéd halálának negyvenedik évfordulójára
Forró Katalin: Argenti Döme emlékezete
Lengyel Júlia: Wéber János a gyógyszerész és orvos
Bartus József: Richter Gedeon élete és munkássága
Szerk.bizottság: Végh Antal
Szmodits László: Dr. Harsányi János 1994. évi Nobel-díjasunk gyógyszerészi pályáról indult el
Kata Mihály: Gyógyszerésznők – hivatásunk hajtóereje
Lárencz László: Emlékezés dr. Kenderes János és dr. Bari Zsigmond gyógyszerészekre
Bayer István: Kabay János és a mákszalma-eljárás
Hosztafi Sándor: Kabay János, a magyar morfingyártás megalapítója
Zboray Bertalan-Szmodits László: Dr. Moller Károly Ottó
Szmodits László: Dr. Fridli Rezső
Szabó László Gy: Emlékezés dr. Kóczián Géza nagyatádi gyógyszerészre, a magyar etnobotanika jeles kutatójára
Magyar Kálmán: Vámossy Zoltán professzor emlékezete
Légrádi Gabriella: Szemelvények dr. Kempler Kurt életéből és munkásságából
Kirilly Dezső-Zalai Károly: Somogyi Rezső
Zalai Károly-Orient Tibor: Orient Gyula professzor munkássága a gyógyszerésztörténeti irodalomban
Zboray Bertalan-Szmodits László: Kazzay Sámuel
Szmodits László: Dr. Halmi Pál
Noszál Béla: Burger Kálmán
Vincze Zoltán: Dr. Nikolics Károly
Zalai Károly: Zathurecky László
Vincze Zoltán: Dr. Zboray Bertalan
Szabó László Gy.:Neves pécsi kutató gyógyszerészek
Horváth Dénes: Emlékezés Mozsonyi professzorra
Lárencz László-Kutas Jenő: Neves magyar gyógyszerész egyéniségek, Kazay Endre és Richter Gedeon kapcsolatáról
Vincze Zoltán-Hankó Zoltán: Dr. Nikolics Károly a szakmapolitikában
Lipták József: Nikolics Károly munkásságának összegzése a gyógyszerészeti szakirodalom tükrében
Brantner Antal: Száz éve született Szebellédy László gyógyszerész professzor, az analitikai kémia neves hazai úttörője
Ferenczi Mónika: Harsányi János életének gyógyszerészi vonatkozásai
Hintz Éva-Zalai Károly: Az erdélyi Hintz gyógyszerész család történetéből
Minker Emil: Ki is volt dr. Issekutz Hugó
Szmodits László: Dr. Fleischer Antal
Czeizel Endre: Harsányi János, gyógyszerész, az egyik magyar születésű Nobel-díjas
Erős István: Dr. Kedvessy György professzor
Marczal Gabriella: Megemlékezés dr. Halmai János professzorról, születésének 100. évfordulóján
Minker Emil: Néhány ecsetvonás dr. Novák István arcképéhez
Szász György-Brantner Antal: Végh Antal
Antal István: Ágó
Erős István: Prof. Emer. Dr. Selmeczi Béla
Táplányi Endre: Rómer István – Egy magyar gyógyszerészfeltaláló Bécsben
Péter H. Mária: Történelmi visszatekintés az erdélyi gyógyszerészet női képviselőire
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 1.
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 2.
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 3.
Lárencz László: Kazay Endre gyógyszerész életéről
Dános Béla: Kitaibel Pál
Szmodits László: A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjának története
Lárencz László-Szmodits László: Kazay Endre neves magyar gyógyszerész oktatási tevékenysége
Heneráry László: Metelka Ferenc
Szmodits László: Dr. Darvas Ferenc gyógyszerész életútja és munkássága
Vértes László: Rozsnyay Mátyás és Szabadszállás
Bayer István: Bayer Antal
Bayer István: 100 éve született Dr. Szász Károly, akit mindenki becsület és szeretett
Tömpe Péter: 150 évvel ezelőtt született a Thanatol felfedezője, Karlovszy Geyza
Szabó László Gy.: 100 éve született Máthé Imre akadémikus, a gyógynövénykutatás kiemelkedő egyénisége
Szmodits László: Varró Aladár Béla élete és munkássága
Kovács J. Attila-Szabó László Gy.:A gyógynövénytudomány kiemelkedő alakja -Rácz Gábor
Szmodits László: Örkény István, a híres gyógyszerész és író élete és munkássága
Szmodits László: A magyarországi születésű Burchard-Bélaváry család orvos-gyógyszerészi tevékenysége az észtországi Tallinban (1582-1911), egy 600 éves patika
Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos, Kiváló Gyógyszerész
Ahol a patika áll… (Kerekes Ferenc, Rozsnyay Mátyás, Winkler Lajos élete és munkássága)
Szmodits László: Dr. Vitéz István gyógyszerész életútja és tudományos munkássága

2 Gyógyszerészi életrajzkötetek

Dr. Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára
Studényi László és Vondra Antal: Hírneves gyógyszerészek
Lárnecz László-Szabó László Gy: Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei

3.  Magyar gyógyszerész lexikon

A

Abay-Nemes Gyula, Szikszai Tóth, Dr.
Abay-Nemes Károly
Aigner Szilárd, Dr
Altorjai Sándor, Adler
Andriska József, Dr.
Andriska Viktor, Dr.
Antal József, dr.
Atzél Elemér, Dr.
Auber Vilmos
Auber László, Dr.
Augustin Béla, Dr.

B

Bacsa György, Dr.
Baintner Ferenc, Dr.
Bantler Ödön
Baradlai János, Dr.
Baranyai Aurél
Barcza Lajos, Dr.
Bari Zsigmond, Dr.
Bársony Elemér
Barta Endre, Baum, Dr.
Baruch Gyula
Baruch József, Balogh
Bayer Antal, junior Dr.
Bayer Antal, senior
Bayer István, Dr.
Bayer Krucsay Dezső, Dr.
Beniczky Miklós junior
Benkő Ferenc
Benkő György, Dr.
Bernády György, Dr.
Bertalan Pál, Dr.
Bertsinszky Károly
Blázy Árpád, Dr.
Bogcha-Novák Zoltán
Boglutz Viktor
Bolemann Ede
Borbély József
Bölcs Béla, Dr.
Böszörményi János
Branter Antal, junior, Dr.
Budaházy István, Dr.
Burger Kálmán, Dr.
Búzás Géza, Dr.
Buzáth Ferenc
Buzinkay László

C, CS

Cholnoky László, Dr.
Clark Simon
Clauder Ottó, Dr.
Czollner Ferenc,Dr.
Czukor János
Czurda Vilmos
Csanády Scholtz Gusztáv, Dr.
Csáthi Szabó István, Dr.
Csathó József
Csejtei István, Dr.
Csemiczky Tihamér
Csipke Zoltán, Dr.
Csippék János
Csontváry Kosztka Tivadar
Csornai Richárd
Csurgay Kálmán

D

Dalibor László
Darvas Ferenc, Dr.
Dávid Ágoston, Dr.
Dávid Lajos, Dr.
Dávid M. Ferenc, Dr.
Deér Endre, junior, Dr.
Deér Endre, senior, Dr.
Divald Károly
Dobler Béla
Doby Géza, Dr.
Dolesch József
Donászy Ferenc
Dorner József, Thurner
Dudás Kálmán
Duray Gyula, Dr.
Dworschák Ernő, Dr.

E, É

Écsy Zoltán, Dr.
Egger Leó, Dr.
Egressy Rezső, Springfeld
Ejury Lajos, Dr.
Ekkert László, Dr.
Éllő István, Dr.
Ember Elek
Emszt Kálmán, Dr.
Engel József, Dr.
Erdei Tibor, Dr.
Erdey-Grúz Tibor, Dr.
Erényi Béla
Erényi László
Ernyey József
Erős István, Dr.
Esztegár Béla

F

Fajcsek Egyed József
Falk Richárd
Falkay György, Dr.
Fäller János
Fäller Károly, Dr.
Faragó Sándor
Farkas András, Dr.
Farkas Sándor
Fauser Antal
Felletár Emil, Dr.
Fenyves Ervin, Dr.
Ferencz Áron, Dr.
Fésüs Arnold, Fendrich
Fillinger Ferenc, Dr.
Filó János
Fleischer Antal, Dr.
Flóderer István, Dr.
Follinusz János
Fónagy János
Forgács Rezső, Dr.
Fördös Lajos
Frankl Antal
Fridli Rezső, Dr.
Fröhlich András, Dr.
Frum István
Fuchs Vilmos, Dr.
Funk József
Fuss Nándor
Fülöp Lajos
Fűzy Szaniszló László

G

Gaál Endre, Dr.
Gáts Lajos
Gallik Géza
Gaskó László
Gerber Ödön senior
Gergely Judith, Dr.
Geszti Károly, Gunst
Giovannini Rudolf
Glázer Sándor
Göbl Nándor
Göllner Barnabás, Dr.
Göllner Kornél
Gömöry János
Görög Jenő, Dr.
Gözsy Béla, Dr.
Grabarits István, Dr.
Grossinger Ferenc
Grósz Ferenc, Nagy
Gyarmathy Miklós, Dr.
Gyarmati László, Dr. Grosz
Gyenes István, Dr.
Győry István, Dr.

H

Hainiss Géza, Dr.
Halm Iván, Dr.
Halmai János, Dr.
Halmi Pál junior Dr.
Hamvas József Dr.
Handtel Károly
Hankó Zoltán
Harangi György Pál, Dr.
Harmos Gyula
Harnik Lajos
Harsányi János, Dr.
Hartmann József
Háznagy András, Dr. Hofbauer
Hazslinszky Károly
Héderváry Hugó, Dr. Hadl
Hegedűs Lajos, Dr.
Hérics-Tóth Jenő, Dr.
Hidvégi Gyula, Dr. Herschmanek
Hintz György, Dr. senior
Hortobágyi Győző, Dr.
Horváth Dénes, Dr.
Horváth Jenő, Dr.
Hörömpő Imre
Hűvös László Hirschel

I

Ihász István
Ilosvay Lajos, Dr.
Issekutz Hugó, Dr.
Issekutz Lívia, Dr.

J

Jáger Ida
Jancsóné Gábor Aranka, Dr.
Janitsáry Iván junior
Janitsáry Iván senior
Janitsáry László
Jankó Gyula
Jármay Gusztáv, Ochs
Jármay Gyula, Dr.
Jéhn Antal
Jellakovits Károly
Joanovics Sándor
Johann Hugó
Joó Ferenc, Dr.
Józsa Alajos, Dr.
Jovitza Sándor, Dr.

K

Kabay János
Karlovitz Adolf
Karlovitz László
Karlovszky Geysa
Kátai Gábor, Dr.
Katona József
Katona Kálmán, dr.
Katona Zsigmond senior
Kazay Endre
Kazzay Sámuel
Kedvessy György, Dr.
Kempler Kurt, Dr.
Kenderes János, Dr.
Kerbolt Kornél
Kiss Ferenc senior
Kiss Károly
Klimes-Szmik Andor, Dr.
Klivényi Ferenc, Dr.
Klösz György
Kochmeister András Frigyes, báró
Kóczián Géza, Dr.
Kolos Ede, Dr.
Koritsánszky Dénes junior, Dr.
Koritsánszky Dénes senior
Koritsánszky Ottó
Kósa László, Dr.
Kosztka László Dr.
Kotsy József, Dr.
Kovács László, Dr.
Kramolin Alajos
Kristó Nagy István
Kubányi Lajos
Kun Ferenc
Küttel Dezső, Dr.

L

Laib Rezső
Láng Adolf Ferenc
Láng Béla, Dr.
Lantosi István, Dr.
Lárencz László, Dr.
Lárencz László junior
Lárencz László senior
Laszlovszky József, Dr.
Lázár Jenő
Légrády Erzsébet, Dr.
Lengyel Júlia, Dr.
Ligeti Géza, Dr.
Ligeti Viktor
Lóránt Nándor
Losonczy György, Dr.
Lovasy Ödön
Löcherer Tamás
Lukács István

M

Mácza János, Dr.
Majlát Pál, Dr.
Mannó Alajos
Marton Sylvia, Prof. Dr.
Mártonfi László, Dr.
Matolcsy György, Dr.
Matolcsy István, Dr.
Matolcsy Károly, Dr.
Matolcsy Miklós, Dr.
Mauksch Tóbiás
Mazán Kamilla, Dr.
Mázor László, Dr.
Meissner Pál Traugott
Menner Ödön senior
Menner Ödön,Dr. junior
Mezei Mihály, Dr.
Mezey Géza, Dr.
Mihalovits Jenő senior
Miksa Gyula junior, Dr.
Mikó Gyula, Dr.
Mizsei Antal
Modor Viktor, Dr.
Mohr Tamás, Dr.
Moldoványi Sándor
Molnár János
Molnár Nándor, Dr.
Morvay József, Dr. Junior
Mozsonyi Sándor, Dr.
Muraközy Károly Dr. junior
Muraközy Károly senior
Muraközy László
Muzsa Gyula
Müller Bernát, Dr.

N

Nagy Béla, Dr.
Nagy Gyula
Nagy Károly, Dr.
Nagy Samu, Grósz
Némedy Imre, Dr.
Nendtvich Tamás
Neruda Nándor, Dr.
Nikolics Károly, Dr.
Novák István junior, Dr.
Nyáry Ferenc, Dr.
Nyerki Tibor
Nyiredi Szabolcs junior, Dr.
Nyiredi Szabolcs senior, Dr.

O, Ö

Orient Gyula, Dr.
Orosz László
Örkény István

P

Paál Tamás, Dr.
Paksy Béla
Pandula Egon, Dr.
Pásztor György
Pávics László, Dr.
Petri Gizella, Dr.
Piacsek Gyula
Pillich Ferenc senior
Pillich Ferenc, Dr. junior
Pillich Ferenc, Dr. Pozsonyi
Pintér Pál
Pissel Károly
Pokorny Endre
Posgayné dr. Kovács Edit
Prodam Guidó
Putnoky István, Dr.

R

Rácz Gábor, Dr.
Rácz György, Dr.
Rácz István, Dr.
Rácz-Kottila Erzsébet, Dr.
Rádóczy Gyula, junior, Dr.
Ragettli János, Dr.
Ráth Péter
Rázsó István
Rédiger Béla, Dr.
Répay Lajos
Répay Gábor
Réthelyi József, Rossberger
Réthy Béla junior
Réthy Béla senior
Reviczky Anna, Dr.
Rex Ferenc, Dr.
Richter Gedeon
Richter József, Dr
Rimay Béla
Rippl-Rónai József
Rom Pál, Dr.
Rómer István
Rothschnek Károly
Rotschnek Vince Emil, Dr.
Rózsa Pál, Dr.
Rózsavölgyi Imre
Rozsnyay Mátyás

S, SZ

Sadler József, Dr.
Sági Erzsébet, Dr.
Salamon Gyula
Salamon Béla, Dr.
Sátory Éva, Dr.
Say Móric, Dr.
Schams Ferenc
Schédy Sándor
Schenek István, Dr.
Scherfel Vilmos Aurél
Schmidthauer Antal
Schmidthauer Lajos junior
Schmidthauer Lajos senior
Schulek Elemér, Dr.
Seitz Ferenc senior
Seitz Ottó, Dr.
Selmeczi Béla, Dr. junior
Siegler János, Dr.
Siftár Endre, Dr.
Sikos Károly, Dr.
Somogyi Rezső
Spergely Béla
Stájer Géza, Dr.
Stampf György, Dr.
Stenszky Ernő, Dr.
Stirbányi Gusztáv senior
Ströcker Alajos
Studény János
Südy Ernő, Dr. senior
Szabó Béla, Dr.
Szabó Gyula, Dr.
Szabó László, Dr.
Szabó Lóránt, Dr.
Szabó Sándor, dr
Száhlender Lajos, Dr.
Szalay Endre
Szántó Sándor
Szász György, Dr.
Szász Kálmán, Dr.
Szász Tihamér Dr.
Szebellédy László, Dr.
Székely Éva, dr.
Székely Jenő
Szekeres Sándor, Dr.
Széki Tibor, Dr.
Szentmiklósi Pál, Dr.
Szentmiklósi Péter, Dr.
Szigetváry Ferenc, Dr.
Szilárd Béla, Dr.
Szőllősi Jenő, Naszluhácz
Sztankay Aba, Dr.
Sztupa György

T

Takács Mihály
Takácsi Nagy Géza, Dr.
Tamássy Károly
Tanay István, Dr.
Tapfer Dezső, Dr.
Táplányi Endre, Dr.
Tassy András, Schiffbeck
Tauffer Gábor, Dr.
Tauffer Károly
Téri Tibor
Than Károly, Dr.
Thinagl Szerafin
Thuróczy Mihály Kornél
Tombor Jenő, Dr.
Tömörkény István
Török Árpád
Török József
Török Sándor
Török Tamás, Dr.
Trajánovits Ágoston
Traxler László, Dr.

U

Urszinyi Károly junior

V

Váradi József, Dr.
Várady László senior
Várady László, Dr.
Varga Pál István, Dr.
Varró Aladár Béla
Varságh Béla
Varságh Zoltán, Dr.
Végh Antal, Dr.
Vidovszky István
Vinkler Elemér, Dr.
Vitéz István, Dr.
Vondra Antal, Dr.
Vondrasek József, Dr.

W

Wágner Dániel senior, Dr.
Wéber Dezső, Dr.
Weltler János, Dr.
Wessel Flóra, Dr.
Weszelszky Gyula, Dr.
Windisch Rikárd, Dr.
Winkler Lajos, Dr.
Würtzler Vilmos

Z

Zajta Erik, Dr.
Zalai Károly, Dr.
Zalay Dezső, Dr.
Zboray Béla
Zboray Bertalan, Dr.
Zimonyi János, Dr
Zipernowsky Károly

Zoltán Béla