Hungaricana portál

Az adatbázis az alábbi linkre kattintva nyitható meg:

Hungaricana

A HUNGARICANA rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak. Ezek mellett igyekszik teret adni a jó digitalizálási gyakorlatoknak, újszerű eszközöknek, technológiáknak.

Az NKA által támogatott pályázatok mellett számos más, az adott intézmény saját forrásából, esetleg más forrásból finanszírozott adatbázis is elérhető a rendszerben, ezzel is jelezve, hogy a cél a minél szélesebb körű hozzáférés és az egységes keresés biztosítása.

A HUNGARICANA létrejöttével egységesültek az NKA különböző kollégiumában folyó digitalizálások. Jelen rendszer szerves folytatása a Múzeumi Kollégium által évek óta támogatott, mintegy 50 intézmény kiadványait tartalmazó  Múzeumi Könyvtárnak. Ehhez társult most a Levéltári Kollégium által támogatott, a Magyar Levéltári Portálon található Magyar Levéltári Kiadványok adatbázisa, sőt kapcsolódnak hozzá a könyvtárak által digitalizált további anyagok is: helyi lapok, iskolai értesítők, lakcímjegyzékek, evangélikus kiadványok, stb. Az így létrejött Közgyűjteményi Könyvtár intézménytípustól függetlenül, egységes felületen teszi hozzáférhetővé a digitális anyagokat.

Az integrációra jó példa a Múzeumi Kollégium által támogatott Képeslap adatbázis, amely az új Közgyűjteményi Kollégium létrejöttével ki tudott lépni a múzeumi körből, és az ugyancsak értékes anyagokat tartalmazó Országos Széchényi Könyvtár anyagával egészítette ki az eddigi múzeumi anyagot. Emellett utat nyitott a további összefogásnak is, hiszen képeslapok nemcsak múzeumokban, hanem levéltárakban, könyvtárakban és egyéb, akár egyéni gyűjteményekben is nagy számban találhatók, úgy Magyarországon, mint a határon túl.

A rendszer másik fontos és különleges eleme a történelmi térképek korszerű, látványos és legmodernebb térinformatikai technológiával megtámogatott, tudományos igényű megjelenítése. A rendszer egyrészt az Osztrák Állami Levéltárban található kéziratos, nagy felbontású (1:28.800) 1. és 2. katonai  felmérésre, másrészt pedig a magyarországi és horvátországi levéltárakban található kataszteri (1:2.880) térképekre épül. A georeferált térképek akár két, akár három dimenzióban megtekinthetők, összehasonlíthatók a mai térképekkel (Google vagy OpenStreetMap), illetve szinkronizáltan, egymással összehasonlítva is megjeleníthetők. Emellett részletes régi Budapest térképeken követhetjük a város változásait a 18. század végétől a 20. század közepéig.

A HUNGARICANA fontos részét alkotják a metaadatbázisok és a hozzájuk tartozó képek. Ezek kiindulópontja a Magyar Levéltári Portál (MLP), amely okleveleket, úrbéri összeírásokat, közjegyzői iratokat, végrendeleteket,térképeket, stb. tartalmaz, s most egyetlen felületen jelenik meg más múzeumi (pl Kitaibel-herbáruim) és könyvtári metaadatbázisokkal (pl. RMK I.).

A HUNGARICANA rendszer fontos funkciója a különböző adatbázisok, intelligens, kifinomult és együttesen való keresése: nem kell külön-külön lekérdezéseket futtatnunk, hanem lehetőségünk van egyetlen kereséssel valamennyi adatbázisban megtalálni a minket érdeklő adatokat.

A Hungaricana megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen Budapest Főváros Levéltára koordinálja  a munkálatokat, a portál kivitelezője az Arcanum Adatbázis Kft.