Emléktábla avatása Kőszegen

patika fala_kőszeg    patika_kőszeg   emléktábla_kőszeg

Felavatták Szigetváry Ferenc emléktábláját a kőszegi patikamúzeum falán.

 

2014. április 14-én felavatásra került Társaságunk anyagi hozzájárulásával Szigetváry Ferenc, a kőszegi patikamúzeum alapító igazgatójának emléktáblája a múzeum utcai homlokzatán. Az esemény programja és Dobson Szabolcs MGYTT elnök avatáson elmondott beszéde alább érhető el:

Meghívó a Szigetváry emléktábla avatására

Dobson Szabolcs elnök beszéde a Szigetváry emléktábla avatásán

Könyvajánló

Ezúton ajánljuk minden kedves Tagtársunk figyelmébe Prof. Dr. Kapronczay Károly legújabb könyvét Közép-Kelet Európa orvosi múltja címmel.

A kiadvány a fenti linkre kattintva vagy honlapunk E-könyv menüpontjában érhető el.

Prof. Dr. Kapronczay Károlynak ezúton mond

hálás köszönetet Társaságunk a kiadványért.

Könyvajánló

marosvásárhely

Megjelent Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai című könyve első kiadásának (2002) 2. javított és bővített közreadása, két kötetben, összesen 886 oldalon, 2013-ban Kolozsváron, ismét az EME kiadásában.

A kötet ismertetése és a megrendelési információk ide kattintva érhetőek el.

Írja meg gyógyszertára történetét! – Felhívás

Tisztelt Kollégák! 

Hivatásunk múltjának valósághű megőrzése és megörökítése nagymértékben rajtunk múlik. Mindennapi egyéni munkánk és döntéseink, legyenek bármennyire hétköznapiak, tűnjenek bármennyire banálisnak, összegződve történelemformálóak.
Az elmúlt csaknem két és fél évtized a magyar gyógyszerészet történetének egyik legnehezebb, legfordulatosabb időszaka volt, tele súlyos döntési és alkalmazkodási kényszerekkel, gazdasági, szakmai és etikai próbatételekkel. 

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ezúton kéri Önöket, hogy segítsenek megőrizni közelmúltunk emlékeit és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a jövő nemzedékek minél valósághűbb, pontosabb képet tudjanak alkotni erről a rendkívüli időszakról és arról, hogy miként igyekeztünk helytállni mi, e korszak gyógyszerészei. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy írják meg 2-3 oldalban gyógyszertáruk történetét az 1990-es évek elejétől napjainkig, lehetőleg minél több tényszerű adattal, és természetesen azt is, hogy milyen személyes célkitűzések és elvek motiválták-motiválják Önöket hivatásunk gyakorlásában. 

Az összegyűjtött patikatörténeteket folyamatosan közzétesszük a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság honlapján. 

Tisztelettel kérjük, hogy történeteiket a gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com e-mail címre küldjék el. 

Tisztelettel: 

Dr. Dobson Szabolcs                                               Dr. Mikola Bálint
elnök                                                                        elnök
MGYTT                                                                    MOSZ

Tagdíjbefizetés

Tisztelt Tagtársak, kedves Kollégák, Barátaim!

 

2013. november 7-én megtartott közgyűlésünk döntése értelmében tagdíjunk változatlanul évi 2000 Ft (mind a 2013-as, mind a 2014-es esztendőre). 

 

Mivel a “sárga csekkek” nyomtatása és szétküldése költség- és időigényes, amennyiben lehetséges, tisztelettel kérem Tagtársaimat, hogy a tagdíjat bankjukban vagy elektronikusan szíveskedjenek Társaságunk bankszámlaszámára átutalni, amely az alábbi:

11702036-20690672 (OTP)

 Az átutalási megbízáson szíveskedjenek feltüntetni a nevüket és azt, hogy “2013 tagdíj”.

Köszönettel és tisztelettel:

Dobson Szabolcs, elnök

Beszámoló a közgyűlésről

Tisztelt Tagtársaim, kedves Kollégák, Barátaim!

 

2013. november 7-én megtartottuk idei Közgyűlésünket, amelynek jegyzőkönyvét alább tekinthetik meg:

Közgyűlési jegyzőkönyv – 2013

Külön kiemelem 2014-es terveinket:

–          „Írja meg gyógyszertára történetét”  pályázat

–          Szegedi Móra Múzeum gyógyszerészeti kiállításának feldolgozásának folytatása és befejezése

–          Honlapunk további fejlesztése: cikktár és e-könyvtár, virtuális gyógyszermúzeum, Gyógyszerészi Évkönyvek digitalizálása

–          Holokauszt gyógyszerészeti vonatkozásainak feldolgozása és publikálása

–          XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem – Gyula

–          Az I. Világháború és a gyógyszerészet a Magyar Orvostörténeti Társasággal közösen

 

Az MGYTT részéről a 2014-es évre (2013 decemberében) pályázatot írunk ki 4 fiatal (35 év alatti) kolléga gyógyszerésztörténeti kutatómunkájának szakmai és pénzügyi támogatására az MGYTT által kiírt témákban.

Kérem szépen, adjanak olyan témajavaslatokat, amely originális, hiánypótló kutatásokat igényel.

 

Honlapunk (www.gyogyszeresztortenet.hu) hónapról hónapra jelentős fejlődésen-bővülésen megy keresztül, amely további lendületet kap a Gyógyszerészi Évkönyvek és más művek digitalizálásával. Immár olyan gazdag szakmai tartalom található honlapunkon, amely méltó módon szolgálja a közművelődést, a szakmai-tudományos továbbképzést és az oktatást, sőt, immár kutatási jelentősége sem elhanyagolható.

 

További javaslataikat, gondolataikat, ötleteiket várva,

tisztelettel és üdvözlettel:

Dobson Szabolcs, MGYTT elnök

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntöm Önt a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (MGYTT) honlapján.

Társaságunk 2002. április 11-én alakult meg Dr. Grabarits István (1945–2012) kezdeményezésére és vezetésével közhasznú társaságként.

Fő célkitűzéseink az alábbiak:

  • a határainkon belüli és kívüli magyar gyógyszerészet és a hozzá kapcsolódó gyógyszeripar és nagykereskedelem történetének kutatása.
  • tagságunk gyógyszerésztörténeti ismereteinek gyarapítása.
  • a magyar gyógyszerészet erkölcsi értékeinek felmutatása és nemes hagyományainak ápolása.
  • a hazai és külföldi gyógyszerészet történetének tanulmányozása és kutatása, továbbá az ezekkel foglalkozó társszervezetek tevékenységének támogatása, az azokban való részvétel.
  • a gyógyszerészek és a gyógyszerész-ifjúság támogatása mindazon törekvéseiben, melyek a haza és a hivatás iránt való odaadó szeretet növelésére alkalmasak.
  • a gyógyszerésztörténet tudomány eddigi eredményeinek mind szélesebb körű megismertetése, belföldi és külföldi terjesztése.

Fenti célkitűzéseinket igyekszünk minél inkább bővíteni a honlapunk által kívált lehetőségekkel is. Ezek talán legfontosabb részét képezi az az elektronikus gyógyszerészettörténeti könyv- és cikktár, amelynek felépítését 2012-ben kezdtük meg, és folyamatosan végezzük.

Az ingyenesen letölthető, szabadon olvasható könyvekkel és szaklap cikkekkel igyekszünk a XXI. század olvasóközönsége számára „átmenteni” a magyar gyógyszerészi kultúra szellemi értékeit, köztük olyanokkal, amelyek már talán antikváriumokban sem kaphatók és csak néhány példányuk volt elérhető az érdeklődők rendkívül szűk köre számára.

Miután Társaságunk már 15. évében jár, saját múlttal is rendelkezünk. A főként fiatal kollégáink számára évente megrendezett Gyógyszerészet-történeti Nyári Egyetemeinkről sok-sok szép emléket őrzünk (ezekből rendelkezésre bocsátunk egy átfogó összeállítást, sok-sok fényképpel).

Értelemszerűen Társaságunk csak annyi szellemi értéket tud teremteni és közreadni, amennyit tagságunk és a bennünket támogatók munkájukkal lehetővé tesznek. Ezért tisztelettel kérem, ossza meg velünk gondolatait, ötleteit, segítse tevékenységünket saját kutatási eredményeinek, rendelkezésére álló gyógyszerészet-történeti szakmai anyagainak megismertetésével.

Örömmel látunk minden gyógyszerészet-történet iránt érdeklődő kollégát Társaságunk soraiban is. A belépési nyilatkozat itt érhető el.
A kitöltött aláírt belépési nyilatkozatot az alábbi címre kérjük szépen postázni:

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
1023 Budapest, Török utca 12.

Bármilyen kérdésben örömmel állunk rendelkezésére az alábbi e-mail címeken: gyogyszeresztort.tarsasag@gmail.com és info@gyogyszeresztortenet.hu

Tisztelettel:

Dr. Dobson Szabolcs elnök