Dr. Grabarits István (1945-2012)

Dr. Grabarits István1945. január 23-án született Peregen (ma Kiskunlacháza). 1963-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1968-ban szerezett gyógyszerészi oklevelet, ezután Pest megye gyógyszertáraiban dolgozott. 1971 és 1977 között a Vas megyében dolgozott helyettesítő gyógyszerészként.

1977-ben került Kalocsára gyógyszertárvezetőként a Belvárosi Gyógyszertárba, később ezt a gyógyszertárat 1995-ben privatizálta. 1971-től foglalkozott gyógyszerésztörténeti kutatásokkal. „A XVIII. századi magyarországi materia medica és annak értékelése” címmel készített gyógyszerészdoktori értekezését, amelyet 1980-ban „summa cum laude” minősítéssel védett meg.

Számos dolgozata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, több hazai és külföldi gyógyszerésztörténeti rendezvényein vett részt, előadásokat tartott, kongresszusok, konferenciák szervezője volt.

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának 1984-től alelnöke, 1992–2001 között elnöke volt. A Magyar Orvostörténelmi Társaságnak 1994-től egyik alelnöke lett, az MTA Orvostörténeti Munkabizottságának is tagja volt. 1989-től 2003-ig a Magyar Gyógyszerész Kamara vezetőségében különféle tisztségeket, kétszer pedig (1991–1994 és 1999–2002 között) az alelnöki tisztet is betöltötte. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának felkérésére 1998-tól évente előadást tartott gyógyszerészhallgatók részére. 2001-2002-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógyszer Alkalmazási Bizottsága tagja volt. 2002-ben a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságot alapító tagja és elnöke lett. A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságnak (IGGP) 1984-től volt tagja. Az Académie Internationale d’ Histoire de la Pharmacie 2002-ben választotta tagjai közé. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét töltötte be 2000-2006 között.

Kitüntetései:

 • Egészségügyi miniszteri dicséret (1977)
 • Vilmon Gyula nívódíj (1982)
 • Kiváló Gyógyszerész (1991)
 • Weszprémi István emlékérem (2000)
 • Ernyey József emlékérem (2001)
 • 2003. évi Kamarai Életmű Díj
 • Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (2003)
 • A Colegiul Farmacistilor din judetul Satu Mare tiszteletbeli tagja (2003)
 • A Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense (2005)
 • Pro Sanitate Díj – kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése az egészségügyi minisztertől (2009)

Betöltött tisztségei:

 • Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia tagja
 • Tiszteletbeli tagja a Román Gyógyszerészeti Társaságnak
 • Elnöke a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak
 • Alelnöke a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak
 • Tagja az MTA Orvostörténelmi munkabizottságának
 • Megrendezte a Gyógyszerész Dinasztiák Találkozóját és az Erdélyi Gyógyszerészek Találkozóját, valamint az évente megrendezésre kerülő Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem fő szervezője, Prof. Kapronczay Károly segédletével.

2012 júliusában, majd augusztus 17-től kórházba került.
2012. augusztus 20-án kórházi ágyán átvette Kalocsa Város Egészségügyi Díját.
2012. szeptember 18-án hunyt el.