Új közlemény Székelyföldről honlapunk cikktárában

Bicsok Zoltán, Kósa Béla: “…Hogy itten Csíkban is egy patika állíttassék fel, szükségesnek látszik…” – Adalékok az első csíkszéki patikák történetéhez (1808-1855)(Csíki Székely Múzeum 2016-os évkönyve)

Társaságunk ezúton is hálás köszönetét fejezi ki Kósa Béla úrnak, a Csíki Székely Múzeum művészettörténész-muzeológusának a közlemény rendelkezésünkre bocsátásáért.