Patikáink története

31

1. A magyar gyógyszertárak nevei:

Magyarország nyilvános gyógyszertárai 1932.12.31.
Magyarország gyógyszertárai 2013.08.01.
Grabarits István: Gyógyszertárak névadásának érdekességei
Csanád Vilmos: A történeti Magyarország patikáinak elnevezése
Dobson Szabolcs- Dobson Dénes: Magyar gyógyszertárak névadási szokásai – 1932-2013

2. Intézeti gyógyszertárak:

Buchholcz Gyula: A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története
Zboray Bertalan – Zalai Károly: Az egyetemi gyógyszertár a gyógyítás és az oktatás szolgálatában
Lendvai Eleonóra: A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárának története
Lengyel Júlia: Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez, 1.
Lengyel Júlia: Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez, 2.

3. Szerzetesrendek gyógyszertárai:

Grabarits István: Szerzetesrendek gyógyszertárai
Grabarits István – Grabaritsné Ihász Zsuzsanna: Az osztrák jezsuita rendtartomány patikái és patikusai 1716-1773
Zboray Bertalan: Irgalmas rendi gyógyszertárak Magyarországon
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Az irgalmas rend Gránátalma gyógyszertára Pápán
Sági Erzsébet: A régi magyarországi jezsuita patikák ismertetése a legújabb kutatások alapján
Sági Erzsébet: Az egykori ungvári jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori zágrábi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori pozsegai jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori szakolcai jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori eperjesi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori trencséni jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori kassai jezsuita gyógyszertár
Sági Erzsébet: Az egykori nagyszombati jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori pozsonyi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori egri jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori győri jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori székesfehérvári jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori kőszegi jezsuita patika
Ács-Sánta Magdolna: A pécsi Gránátalma gyógyszertár 200 éves története
Matolcsy István: Gyógyszertár a segedi kolostorban
F. Mentényi Klára: A kőszegi jezsuita, majd bencés rendház kutatása
Szigetváry Ferenc: Szerzetesrendi tulajdonban működő patika
Pataki Katalin: A hatvani kapucinusok gyógyszertára 1785-1787. A Heves Megyei Levéltár közleményei 20. (Eger, 2013)

 4. Patikák története:

Lengyel Júlia: Régi patikák Pest megyében a XVIII-XIX. században – Ráckeve
Halmai János: Gyógyszertár az Arany Egyszarvúhoz Debrecenben
Lengyel Júlia: Budapest gyógyáruraktára és közkórházi gyógyszertárai a 2. világháborúig
Lengyel Júlia: Az aszódi gyógyszertár története
Lengyel Júlia: A szentendrei patika története
Lengyel Júlia: Vác polgári gyógyszerészetének korai emlékei 1848-ig
Sz. Tóth Magda: II. Rákóczi György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben
Fazekas Árpád: Szabolcs vármegye patikái a XIX. század végén
Voit Pál: Egy régi pesti patika
Balassa Iván: Patikák Tokaj-hegyalján a XVII-XIX. században
Petrovics Alica: Kazzay Sámuel és az első debreceni gyógyszertár
Blázy Árpád: A keszthelyi gyógyszertár története 1867-ig
Romhányi Ágnes: Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén
Marosi Arnold (szerk.): Városunk múltjából – a gyógyszertár (Székesfehérvár)
Buzás Kálmán: Szent Katalin, a gyógyító
Nékám Lajosné: Régi magyar patikák
Rimay Béla: A 801-es gyógyszertár
Kempler Kurt: Adatok Nagykőrös első gyógyszertárának létesítéséről és működésének nehézségeiről
Kaszaniczky István: A budapesti gyógyszertárak helyreállításának tervezése
Czagány István: A buda vári Fekete Sas gyógyszertár
Táplányi Endre: A buda-vári Fekete Sas gyógyszertár
Kempler Kurt: Adatok Nagykőrös első gyógyszertárának létesítéséről és működésének nehézségeiről
Veress László-Veress Zsombor: A segesvári patikamúzeum
Kárpátiné Gangl Teréz, Kárpáti Zsófia: A soproni Arany Kígyó Gyógyszertár története
Lendvai Eleonóra: A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárának története
Gerencsér Miklós: A győri Arany Sas gyógyszertár két évszázada
Menner Ödön-Szajkóné Takács Mária: A tiszalöki Szarvas patika története
Láng Miklós: 40 éve történet – a pasaréti patika első hónapjai
Jankó-Szabó Sándorné: Pápai patikák
Láng Miklós: A Réthy-gyógyszertár és -gyár államosítása, majd az utóbbi fölszámolása
Jankó-Szabóné Kiss Leona-Zalai Károly: A veszprémi Fekete Sas gyógyszertár
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Adatok a pápai Karlovitz László gyógyszertár történetéhez, 1.
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Adatok a pápai Karlovitz László gyógyszertár történetéhez, 2.
Bozsoki Éva: A Széchenyi Múzeumpatika története
Zboray Bertalan: A budai Ország úti Szent István patika története
Budaházy István: Új adatok az első nagyváradi gyógyszertárak megjelenéséről
Szmodits László: Az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárról
Tóbiás Barnabás: A nagyenyedi Bethlen Gáborhoz címzett gyógyszertár
Kecskeméti Sándor-Kata Mihály: Körösladány gyógyszertárának története
Schuth János: Adatok és emlékeim Szigetvár gyógyszertárainak történetéből
Józsa Alajos: Adatok a mosonmagyaróvári gyógyszertár történetéhez
Benkő Ferenc: A debreceni városi patika könyvtára Kazay Sámuel idejében
Reisner Erzsébet: Than Károly gyógyszertár, Sopron
Kissné Ábrahám Katalin: Gyógyszertár az Isteni Gondviseléshez Békésen
Lóránd Nándor: Adatok a kecskeméti 12-11 számú volt Szentlélek gyógyszertár történetéhez
Lóránd Nándor: Adatok Bács-Kiskun megye gyógyszertári hálózatának kialakulásáról és neves gyógyszerészeiről
Lóránd Nándor: Szemelvények a 600 éves Kecskemét gyógyszertárainak történetéből 1.
Lóránd Nándor: Szemelvények a 600 éves Kecskemét gyógyszertárainak történetéből 2.
Nékám Lajosné: A kőszegi patika
Gráfik Imre:  A Kőszegi Patikamúzeum Fekete Szerecseny patikaháza
Bicsok Zoltán, Kósa Béla: “…Hogy itten Csíkban is egy patika állíttassék fel, szükségesnek látszik…” – Adalékok az első csíkszéki patikák történetéhez (1808-1855)
Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században – a Debreceni Déri Múzeum évkönyve -1976 (Debrecen, 1977)
Baranyai Aurél:  Baranya megye gyógyszerészeti emlékeiből – a Baranya megyei Levéltár évkönyve-1972 (Pécs, 1973)
Nagy Árpád: Az egri volt jezsuita Magyar Király patika története -1713-1773 Archívum – A Heves Megyei Levéltár közleményei 1. (Eger, 1973)
Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21. (Szolnok, 2006)
Dobrossy István: Miskolc történeti alapítású gyógyszertárai – 1762-1918 / Miskolc története IV-2 / 1848-tól 1918-ig (Miskolc, 2003)
Varga Pál: Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976 (Debrecen, 1977)
Baranyai Aurél: Két öreg Gyógyszertár Pécsett, 1696-1926. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1974-1975. (Pécs, 1976)
Hollauer Tibor: A székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum
Megyaszai Szilvia: A régi püspökladányi patikákról